Afslutning på Skt. Nikolaj, Svendborg

I september var min kollega Rikke og jeg på den afsluttende tur til Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg. Her skulle vi bl.a. besøge Svendborg Museum, der i samlingen har flere genstande, som oprindelig stammer fra kirken. En af de lidt sjove ting er en lydpotte, som har været indmuret i korets mur over vinduerne, så kun mundingen var synlig. Egentlig er der blot tale om en gråbrændt middelalderlig potte, og fire tilsvarende potter ses endnu i Skt. Nikolajs østgavl over det sydlige vindue. Lydpotter kendes fra flere andre danske kirker, og det formodes, at de har været indmuret af akustiske årsager. Antallet i de enkelte kirker synes dog at have været for lille til at give en egentlig virkning, men det har man muligvis ikke vidst.

Lydpotte fra Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg.

Lydpotte fra Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg.

På museets magasin står også et par mandshøje malmlysestager fra 1869, som har været placeret i hver side af koret.

Registrering af genstande fra Skt. Nikolaj i museets magasin. Til højre ses de store malmlysestager - her inden montering af armene.

Registrering af genstande fra Skt. Nikolaj i museets magasin. Til højre ses de store malmlysestager - her inden montering af armene.

De afsluttende undersøgelser af selve kirken afslørede heldigvis også et par nye oplysninger. Den første drejer sig om hvælvene i sideskibene, som bæres af fremkragede konsoller og retvinklede pilleled bortset fra nordre sideskib i øst, hvor der findes en halvsøjle med en unggotisk kapitæl. Denne udformning er blevet tolket som en senere ombygning. Ved nærmere eftersyn af både kapitæl, halvsøjle og base ses det imidlertid, at den er tilhugget og altså oprindelig har været et retvinklet pilleled som de øvrige. Årsagen til omdannelsen kendes ikke. En anden ny oplysning knytter sig til det senmiddelalderlige sakristi på nordsiden af koret. Det har tidligere været i to stokværk, og tre tilmurede stik på nordgavlen afslører, hvor indgangen til underste stokværk har været. I østfaget af koret ses inde i kirken det øverste af et tilmuret stik ved siden af den nuværende dør til sakristiet. Dette er formentlig den indvendige adgang til underste stokværk, mens adgangen til det øverste muligvis skal findes omtrent der, hvor den nuværende dør er. Et lille vindue i bunden af et større tilmuret vindue kan være sidste spor af denne dør.

Tilhugget halvsøjle med unggotisk kapitæl i nordre sideskib.

Tilhugget halvsøjle med unggotisk kapitæl i nordre sideskib.

2 Kommentarer til “Afslutning på Skt. Nikolaj, Svendborg ”


  1. 1 Jette 13. oktober 2010 kl. 17:43

    Har mødt en kunsthistoriker med speciale i lyd, der forklarede, at lydpotternes funktion ikke var at forstærke lyden, som man ellers ofte hører, men derimod at gøre en retningsbestemmelse umulig. Altså en akustisk effekt i gudstjenesten på line med adskillige andre.

  2. 2 marianne 20. oktober 2010 kl. 09:36

    Hej Jette. Jeg kender flere forskellige forklaringer, men det var faktisk ikke en, jeg havde hørt før. Interessant forslag. Venlig hilsen Marianne.

Efterlad en kommentar