Almisse i Nyborg Vor Frue Kirke

Skt. Gertruds Kapel

I senmiddelalderen blev der opført et Skt. Gertruds Kapel ved sydsiden af Nyborg Vor Frue Kirke. Kapellet var tilknyttet byens Skt. Gertrudsgilde, og må have rummet et alter viet til Skt. Gertrud.

Frederik II’s fundats 1572

Efter reformationen overgik altergodset til andre. Ved Frederik II’s fundats af 15. juni 1572 fik Vor Frue Kirke således ejensdomsretten til nogle gårde, som tidligere lå til alteret. Til gengæld forpligtede kirken sig til hvert år at uddele en almisse, hvis sammensætning var nøje fastlagt. Almissen skulle uddeles til fattige elever i byens latinskole samt fattige folk i Nyborg, og bestod af 300 bagerbrød, 2 sider flæsk og 1 tønde øl.

IMG_2407

Afskrift af Frederik II’s fundats fra 1572 i Nyborg Kirkes embedsbog (i LAFyn)

Uddeling af almissen

Uddelingen fandt sted hvert år på Helligtrekongers aften, dvs. 5. januar, i den tidligere kapelbygning. Man kan følge begivenheden hvert år i kirkens regnskaber, f.eks. i 1671. Her blev der uddelt “300 Bager Brød”, “2 Siider Flesk” og “1 Tønde Øl” i overværelse af skolemesteren og fattigforstanderen. 1749 blev der tilsvarende uddelt hvedebrød, røget flæsk og øl. Først i 1798/99 gik man over til at udbetale almissen i penge, i alt 10 rigsdaler, der blev fordelt med en tredjedel til skolens rektor og to tredjedele til fattigforstanderen. Dermed ophørte de årlige uddelinger af naturalier i kapellet.

 

 

0 Kommentarer til “Almisse i Nyborg Vor Frue Kirke ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar