Forfatterarkiv for NJP

Kirkeloft som kornmagasin

Sindbjerg Kirke nord for Vejle var oprindelig dækket af trælofter. Omkring 1500 blev der indbygget et hvælv i koret, mens skibet beholdt sit flade bjælkeloft indtil midten af 1700-tallet. Af kirkens gamle regnskabsbog, der dækker årene 1581-1670 (nu i Landsarkivet i Viborg), fremgår det, at man brugte loftsrummet til opbevaring af bøndernes tiendekorn. Kornet blev ved […]