Det gamle orgel i Assens

J. P. Jacobsens forslag til opførelse af pulpiturer i sideskibene, 1831. (LA Odense, pergamentsamlingen, topografiske samlinger).

J. P. Jacobsens forslag til opførelse af pulpiturer i sideskibene, 1831. (LA Odense, pergamentsamlingen, topografiske samlinger).

Som nævnt her på bloggen har Odenseredaktionen netop været i Assens for at foretage en første undersøgelse af kirken. Den meget produktive uge kredsede for mit vedkommende omkring de mange gravsten, der er nedfældet i gulvet, indmuret i væggene, gemt på lofterne og i et enkelt tilfælde ligefrem brugt som fundament for søndre sideskibs ydermur. Dette har været særdeles udbytterigt, om end det også har været sin sag at komme igennem de mest nedslidte af inskriptionerne.

Et andet meget fint udbytte af turen stammer fra Landsarkivet i Odense, hvor vores student, Line, var henne for at se nærmere på noget tegningsmateriale.  Blandt de mange interessante tegninger, der virkelig vil være en støtte for vores arbejde, fandt hun også en enkelt, hvorpå kirkens ældst kendte orgel var tegnet. Det er faktisk lidt af et scoop.

Orglet blev bygget af orgelbygger Peter Carstensen, Viborg, formentlig omkring 1651, for det år betalte kirken 90 sletdaler til en orgelbygger. Under alle omstændigheder var orglet færdigt 1657, da borgmester Bunde Jacobsen og hustru Anne Jacobsdatter lod “dette Orgelværk Staffere, Gud til Ære og Kirken til en Beprydelse” – som en malet inskription på orglet berettede.

Nu om dage kendes orglet kun igennem en god håndfuld fragmenter, der befinder sig på Odense Bys Museer, mens to orgelpiber er i Nationalmuseet og andre to, hhv. 215  og 260cm høje, opbevares i kirken.  At disse er bevaret finder måske også sin forklaring i kirkens regnskaber, for 1753 besluttedes det at udskifte de fire “stoere træ piiber der sider i begge Pedal Principallerne ud i Kirken” med nye af metal, men at de gamle piber skulle blive siddende til udsmykning for orgelværket.

Med tegningen fra 1831 får vi nu en mulighed for at forstå ikke kun de bevarede orgeldele, men også den helhed, de har indgået i. Og ikke mindst får vi syn for, hvor eksemplarisk smukt orglet var tilpasset midtskibets vestmur.

1 Kommentar til “Det gamle orgel i Assens ”


  1. 1 David Burmeister Kaaring 11. februar 2011 kl. 14:50

    I nogle notater til Assens Kirkes regnskaber 1608-1734 i Museerne på Vestfyn (Assens), er følgende anført:

    1647: 75dl til orgelbygger Carstens; 1649-51: … endvidere til orgelbygger Peder Carstens i Viborg 20Sldr; 1656: til orgelværket 74 sldr 2 mk 14 sk.

    Det ser altså ud til, at aftalen om at bygge et nyt orgel blev indgået med Peder Carstensen allerede o. 1647, samt at det tog en del år før orglet blev færdigt. Men alt det vil vores orgelekspert Ole Olesen utvivlsomt have udredet i det færdige hefte.

Efterlad en kommentar