Endnu et arbejde af Krøyer i Middelfart?

En af de mindre opgaver med at skrive Danmarks Kirkers hefte om Middelfart består i at skrive om Statshospitalets tidligere kirkegård. Nu er kun en sørgelig græsplæne tilbage, og af patientbegravelserne er der ej heller noget bevaret.  Til gengæld er hospitalets første overlæge, Frederik Langes gravsten bevaret og opsat, noget asymmetrisk, på den store græsplæne, der møder en ved indgangen til Teglgårdsparken. Og denne gravsten viste sig at være et særdeles spændende bekendtskab.

gravmonument over overlæge Frederik Lange (1842-1907)

Gravmonument, o. 1908, over overlæge Frederik Lange (1842-1907)

I gravstenen er nemlig indfattet et bronzerelief af den afdøde overlæge i profil, som er bemærkelsesværdigt af flere grunde. For det første fordi den portrætteredes navn tilsyneladende er skrevet to gange. I øverste venstre hjørne står hans navn sirlige versaler, akkompagneret af fødsels- og dødsdato nederst til venstre:10. nov. 1842 – 29. dec. 1907. Det er som man forventer af en gravsten. Men i nedre højre hjørne er indridset i en friere håndskrift: “Frederik Lange – Mai 1908”. Og her opstår forvirringen!

Busteportræt af overlægen i profil.

Busteportræt af overlægen i profil

Først og fremmest navnet: denne Frederik Lange kan umuligt være overlægen, der jo døde nogle måneder tidligere. I stedet har man set det som kunstneren Frederik Langes (1871-1941)  signatur. Det virker umiddelbart tilforladeligt, da kunstner Lange var overlægens nevø og i øvrigt opholdt sig i Middelfart i en periode. Er han kunstneren, er det hans eneste kendte bronzearbejde.

P. S. Krøyer, Overlæge Frederik Lange, 1907, Psyk. Samling, Middelfart Museum

P. S. Krøyer, Overlæge Frederik Lange, 1907, Psyk. Samling, Middelfart Museum

Noget andet er, at relieffet er meget nært beslægtet med den kultegning, P. S. Krøyer udførte af overlægen under en indlæggelse på Sindssygehospitalet i marts 1907; selv den håndskrevne indskrift er placeret samme sted.  Det ser kort sagt ud til, at da der skulle udføres et portræt til gravmonumentet, tog man udgangspunkt i det formentlig sidste portræt, der blev tegnet af overlægen i levende live.  Indskriften “Frederik Lange – Mai 1908” behøver derfor ikke være en signatur, men kan henvise til den forlægstegning, der må være udført forud for modelleringen af relieffet.

Men hvem var så kunstneren, der modellerede relieffet? Selvom Frederik Lange ikke helt kan udelukkes, så er P. S. Krøyer nok et bedre bud. Ikke fordi relieffet er knyttet til hans kultegning – den kunne kunstner Lange nok have fået lov at låne, enten fra overlægens dødsbo eller fra Krøyer, som han kendte. Men fordi indskriften “Frederik Lange – Mai 1908” tilsyneladende er skrevet i hans håndskrift. Krøyer prøvede kræfter med bronzearbejder ved flere lejligheder, bl.a. da der blev rejst et monument over Skagens byfoged Ole Christian Lund også fra 1908.  En nøjere stilistisk sammenligning med Krøyers bronzearbejder kan passende begynde dér.

1 Kommentar til “Endnu et arbejde af Krøyer i Middelfart? ”


  1. 1 rydning af dødsbo københavn Trackback til 9. januar 2020 kl. 15:35

Efterlad en kommentar