Et vindue i Vor Frue Kirke, Svendborg

Svendborg Vor Frue Kirke er en senromansk teglstenskirke fra første halvdel af 1200-tallet. Pga. en hårdhændet restaurering 1884 har den ikke bevaret oprindelige døre eller vinduer. Ved den omtalte restaurering blev der dog fundet spor af vinduer, som man mente, var oprindelige. Nogle af disse ses i dag som rekonstruerede spor i både nord- og sydfacaden. På opmålingerne fra 1882 ses de oprindelige vinduer indtegnet, men formen er ikke rigtig senromansk. Et vindue fra den periode skal gerne være smiget både indad- og udadtil, hvilket vil sige, at der er skrå sider, sådan at vinduesåbningen er bredest og højest helt ude i facaden, mens selve vinduet er noget mindre. På den måde fik man mest muligt lys ind i kirken gennem et forholdsvis lille vindue.
   På opmålingen er vinduerne tegnet uden en smig udadtil, og vi ville gerne undersøge, om dette var korrekt. I så fald stod vi nemlig enten med nogle meget usædvanlige, senromanske vinduer, eller med vinduer, som slet ikke var oprindelige. Heldigvis er der over loftet i det gamle våbenhus (nu dåbsventeværelse) bevaret rester af et af vinduerne, og vi fik en særlig tilladelse til at fjerne tilmuringen, så vi kunne se detaljerne.

Udmuringen hugges ud.

Det viste sig, at vinduet ikke var tilmuret med massivt murværk. Det stod åbent inde bag en blot halv sten tyk tilmuring. Vi kunne derfor hurtigt se, at den gamle opmåling ikke var korrekt, idet der var tale om et typisk, senromansk vindue med smig både indad- og udadtil.

Her er det meste af tilmuringen hugget ud, og smigen viser sig.

Inde i vinduet viste der sig også flere spændende detaljer. Glasfalsen, som man monterede de blyindfattede ruder op imod, var bevaret. Der sad tilmed stadig en del af sømmene, som havde holdt ruderne fast.

Til højre og foroven i billedet ses glasfalsen (de lodret stillede sten) og de små søm, som fastholdt ruden.

Hvorfor vinduerne er tegnet forkert på opmålingerne, vides ikke med sikkerhed. Arkitekten Ove Petersen, som stod for restaureringen 1884, har muligvis undersøgt et andet vindue, som på et tidspunkt kan være blevet ændret. På plantegningen kan man se, at der også har været detaljeopmålinger af vinduerne, men disse er desværre ikke bevaret. De kunne måske have givet os svaret på, hvad det egentlig var, Ove Petersen så. Desværre får vi heller ikke meget ud af de spor, som nu ses i facaderne, da de ikke er korrekte rekonstruktioner. Man har formentlig ved skalmuringen af kirken blot lavet et stiliseret spor af et af vinduerne.

0 Kommentarer til “Et vindue i Vor Frue Kirke, Svendborg ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar