Hvad arkivet gemmer

Antikvarisk-Topografisk Arkiv på Nationalmuseet er landets hovedarkiv, hvad angår originale oplysninger om bl.a. kirker og kirkeinventar. Arkivet er en sand guldgrube, idet det indeholder forskellige kilder i form af fotografier, beretninger, korrespondance og opmålinger. For arbejdet med en kirke som Skt. Nikolaj i Svendborg er arkivmaterialet af største betydning, da kirken i 1824 blev ombygget til ukendelighed og i 1892-94 ført tilbage til sin ‘oprindelige’ skikkelse. Desuden findes der en del oplysninger om inventaret, hvoraf næsten intet ældre er bevaret.

Det kan i dag være svært at se på bygningen, hvad der er oprindeligt, og hvad der er skabt af arkitekten, som restaurerede. Rekonstruerede han f.eks. døre og vinduer ud fra spor, han havde set i murværket, eller havde han andre forudsætninger? Sådanne spørgsmål kan man være heldig at finde svaret på i arkivmaterialet. Antikvarisk-Topografisk Arkiv er også åbent for offentligheden tirsdag-fredag kl. 13-16. Det anbefales, at man melder sit besøg på forhånd, se http://www.natmus.dk/sw8231.asp

Nordsiden af kirken som den så ud, da man ved restaureringen i 1892-94 havde hugget pudset af. Længst til højre ses det område, hvor døren til nordre sideskib havde været. Der var ingen detaljer bevaret.

Nordsiden af kirken som den så ud, da man ved restaureringen i 1892-94 havde hugget pudset af. Længst til højre ses det område, hvor døren til nordre sideskib havde været. Der var ingen detaljer bevaret.

 

Kirkens indre set mod øst ved påbegyndelsen af restaureringen 1892-94. Gulvet er fjernet, og på arkadepillerne ses spor af det tidligere gulv, som lå meget højere.

Kirkens indre set mod øst ved påbegyndelsen af restaureringen 1892-94. Gulvet er fjernet, og på arkadepillerne ses spor af det tidligere gulv, som lå meget højere.

0 Kommentarer til “Hvad arkivet gemmer ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar