Synsprotokoller søges

Som det vil være læsere af denne blog bekendt, er Svendborg-redaktionen ved at lægge sidste hånd på beskrivelsen af Skt. Nikolaj Kirke. Samtidig er vi så småt ved at begynde på arbejdet med Vor Frue Kirke. Men vi mangler en af de vigtigste kilder til kirkernes udseende og indretning i anden halvdel af 1800-tallet, nemlig de ældste synsprotokoller fra 1862.

I Kirkeloven af 19. februar 1861 blev det bestemt, at alle kirker skulle underkastes et årligt syn, og at der ved hver kirke skulle etableres en særlig synsprotokol. Protokollen skulle indledes med en beskrivelse af kirken og en fortegnelse over dens inventar. Derefter skulle det år for år noteres hvilke forandringer, der skete.

Synsprotokollerne giver os således et billede af kirkebygningerne og deres indretning før de omfattende restaureringer i slutningen af 1800-tallet. Ofte er der tale om særdeles grundige beskrivelser af bygningens udseende og inventarets placering anno 1862 med oplysninger om materiale og farver, som ikke nødvendigvis kendes fra andre kilder. Kirkeregnskaberne kan nemlig være temmelig kortfattede i denne periode, og fotografier foreligger selvsagt kun i meget begrænset omfang.

Men i Svendborg er vi altså desværre i den situation, at vi ikke kan finde den ældste synsprotokol fra hverken Skt. Nikolaj eller Vor Frue. Det vil sige den protokol, der er påbegyndt i 1862 og formentlig rummer den vigtige beskrivelse af kirken samt oplysninger om forandringer i de følgende tre årtier. Begge kirker valgte at tage en ny protokol i brug i 1892, og de er bevaret: Den fra Skt. Nikolaj Kirke findes i kirkens arkiv, og den fra Vor Frue opbevares på Landsarkivet i Odense.

Man kan kun gisne om, hvad der kan være sket med de ældste protokoller, der er trods alt gået over hundrede år, siden de blev taget ud af brug. De kan være forsvundet ved en flytning, kasseret under en lidt for grundig oprydning, ødelagt af vand eller brand, glemt i en kasse på et loft eller i en kælder – mulighederne er legio. Påfaldende er det dog, at det er begge kirker, der savner deres ældste protokol. Har de mon været opbevaret sammen? Skulle vi være så heldige, at nogen af vores læsere har en ide til, hvor de kan være blevet af, hører vi meget gerne fra jer!

Synsprotokollen fra 1892 fra Svendborg Vor Frue Kirke
Synsprotokollen fra 1892 fra Svendborg Vor Frue Kirke
Opslag i synsprotokollen
  Opslag i synsprotokollen

0 Kommentarer til “Synsprotokoller søges ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar