Arkiv for kategorien'Vejrum Kirke'

ʻDe rette messeklæderʼ og 14 vestjyske kvinder

Hvad er ʻde rette messeklæderʼ? Og hvordan bør en messehagel tage sig ud? Det er spørgsmål, der under tiden har været delte meninger om. Som klædningstykke har hagelen en lang tradition. Den blev brugt i oldkirken, op gennem middelalderen og – i Danmark – i kirkerne efter Reformationen. I kirkeritualet fra 1685 står, at præsten […]