Tag-arkiv for 'svendborg-skt-nikolaj-kirke'

Ny bog om kirkerne i Svendborg

Nationalmuseet har netop udgivet et nyt hefte i beskrivelsen af kirkerne i det gamle Svendborg Amt. Bogen omhandler middelalderkirkerne Skt. Jørgens og Sørup samt de nyere Fredens, Betania og Skt. Knuds kirker. Derudover den tidligere metodistkirke Skt. Johannes samt den i 1828 nedrevne Gråbrødre Klosterkirke. Hermed er alle kirkerne i Svendborg by publiceret, og blikket vendes […]

Højt til vejrs i Svendborg

Nogle gange findes de mest spændende oplysninger på de mest utilgængelige steder. Sådan er det med loftet over sakristiet på Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg. Sakristiet er tilføjet i senmiddelalderen på nordsiden af korforlængelsen fra senromansk tid. Korforlængelsens oprindelige nordfacade står derfor relativt velbevaret inde bag sakristiet. Der er bare lige det problem, at eneste adgang til loftet er […]

Hvad arkivet gemmer 3

En vigtig kilde til kirkernes bygningshistorie er gamle tegninger og opmålinger, hvoraf der findes mange i Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske Arkiv. Her er Skt. Nikolaj i Svendborg meget fint repræsenteret i form af indtil flere sæt opmålinger. Forud for en stor restaurering i 1892-94 udarbejdede arkitekt H. Wandall et sæt opmålinger med plan, snit og facader, som H. B. […]

Kirker, vejr og klima

På lørdag den 13. november er det Arkivernes Dag, og temaet i år er Vejr og klima. Derfor har jeg fundet nogle eksempler på, hvordan vand og blæst har påvirket kirkerne. Har du en spændende vejr-historie fra din egen kirke, vil vi gerne høre den. Stormomsuste kirker Under en voldsom storm i 1631 blæste messeklokkespiret […]

Synsprotokoller søges

Som det vil være læsere af denne blog bekendt, er Svendborg-redaktionen ved at lægge sidste hånd på beskrivelsen af Skt. Nikolaj Kirke. Samtidig er vi så småt ved at begynde på arbejdet med Vor Frue Kirke. Men vi mangler en af de vigtigste kilder til kirkernes udseende og indretning i anden halvdel af 1800-tallet, nemlig […]