Tag-arkiv for 'gravminde'

Ulriksholms kirker

Nicolaus von Brüggemann (1632-87), der i forvejen ejede Østergård i det nordøstfynske sogn Munkebo erhvervede 1679 herregården Ulriksholm foruden patronatsretten til Østergårds sognekirke (Munkebo) foruden Ulriksholms sognekirke Kølstrup og dennes annekskirke Agedrup. Ulriksholms ejere satte deres præg på kirkerne, først og fremmest Kølstrup Kirkes interiør, med Michael Tuischs altertavle fra 1713, vestpulpituret fra 1717, der […]

Gravkapellet i Assens Kirke

Den 28. marts 1736 tillod Stiftsøvrigheden, at komtesse Anna Elisabeth von Trampe mod en betaling på 100rdl kunne indrette et gravkapel i den vestlige ende af kirkens søndre sideskib, ‘hvor der hidtil har været material- og kalkhus’. Der gik dog nogle år før kapellet stod færdig, hvilket årstallet MDCCXLI (1741) i det fine gitter fortæller, […]

Danmarks Kirker besøger Bogense Kirke

Så er Danmarks Kirker atter i gang på Fyn, og vi tager nu fat på at beskrive Bogense Kirke. I sidste uge var jeg og den ene af mine to med-redaktører, David Burmeister Kaaring, på det første besøg i kirken. Her venter flere spændende ting, bl.a. et senmiddelalderligt korbuekrucifiks. Jeg vil også fremhæve prædikestolen, som er […]