Tag-arkiv for 'carl-bloch'

Carl Bloch og Farum Kirke

I Danmarks Kirker, Frederiksborg Amt bind IV s. 2491 kan man læse, at der 1876 “blev truffet aftale med A. Dorph om udførelse af et nyt altermaleri; det forestiller Jesu vandring på søen og er malet med olie på lærred, 118×83 cm.” Dorphs altermaleri sad i altertavlen indtil 1951, hvorefter det blev ophængt bag orglet. Det […]

Så tager vi fat på Sørup Kirke

Læsere af kirkebloggen vil vide, at vi for nogen tid siden ledte ihærdigt efter kildemateriale til Sørup Kirke; desværre uden det store held.  Nu, efter mit arbejde med hjemmeside og Assens Kirke er mestendels overstået, er min undersøgelse af Sørup Kirke gået i gang. I den seneste tid har jeg læst op på det materiale vi […]

Nye Blochindlæg

Carl Bloch sammen med bl.a. Eckersberg blandt 1800-tallets betydeligste malere af altertavlemalerier. Egentlig ikke så meget fordi han udførte særlig mange altermalerier, det blev til en god håndfuld. Men som man kan læse i Kirkeværkets nyeste udgivelser, bl.a. om Middelfart og løbende i Ringkøbing Amt,  blev Carl Blochs altermalerier kopieret igen og igen i årene […]