Tag-arkiv for 'svendborg-vor-frue-kirke'

Ny bog om kirkerne i Svendborg

Nationalmuseet har netop udgivet et nyt hefte i beskrivelsen af kirkerne i det gamle Svendborg Amt. Bogen omhandler middelalderkirkerne Skt. Jørgens og Sørup samt de nyere Fredens, Betania og Skt. Knuds kirker. Derudover den tidligere metodistkirke Skt. Johannes samt den i 1828 nedrevne Gråbrødre Klosterkirke. Hermed er alle kirkerne i Svendborg by publiceret, og blikket vendes […]

Ny bog om Svendborg Vor Frue Kirke

I dag udkommer Danmarks Kirkers nye bog om Svendborg Vor Frue Kirke. I bogen kan du blandt andet læse at kirken oprindelig var toskibet følge hvordan ombygninger, tilføjelser og nedrivninger gennem tiden har skabt den kirkebygning, vi ser i dag studere de mange forskellige malerier, der på skift har prydet altertavlen fra 1604 møde en […]

En glemt adelsdame

I starten af februar udkommer bogen om Vor Frue Kirke i Svendborg. Her kan du bl.a. læse om den glemte adelsdame Ingeborg Rosenkrantz. Sammen med sin mand skænkede hun kirkens prædikestol. Prædikestolen i Vor Frue Kirke i Svendborg er skænket 1597-99 af det adelige ægtepar Detlev Sested og Ingeborg Rosenkrantz. Selve stolen – kurven – var oprindelig udsmykket […]

Så går turen igen til Svendborg…

…men denne gang til Vor Frue, som er den næste kirke, vi tager fat på. Vor Frue er en senromansk kirke, men i 1884 blev den meget omfattende restaureret. Denne restaurering udviskede de fleste ældre spor, og man ved derfor meget lidt om bygningshistorien. Interesserede er velkomne til at besøge os i kirken fra mandag den […]

Højt til vejrs i Svendborg

Nogle gange findes de mest spændende oplysninger på de mest utilgængelige steder. Sådan er det med loftet over sakristiet på Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg. Sakristiet er tilføjet i senmiddelalderen på nordsiden af korforlængelsen fra senromansk tid. Korforlængelsens oprindelige nordfacade står derfor relativt velbevaret inde bag sakristiet. Der er bare lige det problem, at eneste adgang til loftet er […]

Synsprotokoller søges

Som det vil være læsere af denne blog bekendt, er Svendborg-redaktionen ved at lægge sidste hånd på beskrivelsen af Skt. Nikolaj Kirke. Samtidig er vi så småt ved at begynde på arbejdet med Vor Frue Kirke. Men vi mangler en af de vigtigste kilder til kirkernes udseende og indretning i anden halvdel af 1800-tallet, nemlig […]