Kirketårn i Drigstrup med malede røde prikker

Malede røde prikker på kirketårnet i Drigstrup Kirke, Bjerge Herred, Odense Amt

I forbindelse med udvendig kalkning af kirken i 2008 afrensedes løse kalklag. Herunder dukkede flere forskellige ældre farvelag op på tårnets nord- og vestside. Det er som regel her, man finder ældre lag, da især sydsiden har været særligt udsat for vejr og vind, således at de ældre kalklag ikke er bevaret her.

De ældste kalklag, man fandt, var en rødkalkning af murværket. Herover var et eller to hvide kalklag, hvorpå der var malet røde pletter med en diameter på 3,5-5 cm, de fleste 4,5 cm. De røde pletter var udført i en dybere rød teglfarve end den tidligere rødkalkning og var påført med pensel. Pletterne begynder ca. 5 m oppe på tårnet, og overgangen fra det nederste hvide område er markeret med en ca. 8-12 mm bred malet streg i samme farve som pletterne. Prikkerne var malet op igen mindst en gang. Henover var adskillige lag hvidtekalk, så bemaling må have en vis alder.

Foto arkitekt Bendt Longmose Jakobsen

 

Der fremgår ikke noget af de skriftlige kilder om denne bemaling, og det var ikke muligt ved afdækningen at datere udsmykningen.

Kirketårnet i Drigstrup har således engang, måske allerede i middelalderen, stået med denne lidt usædvanlige bemaling.

Fænomenet er imidlertid ikke ukendt. Ved en tidligere kalkning af kirketårnet i Revning Kirke i nærheden (Bjerge Hdr.) fandt man spor af tilsvarende prikker, uden at de blev nærmere undersøgt, og en bemaling med prikker er også registreret ved Lyø Kirke (Salling Hrd., Svendborg Amt), Årslev Kirke (Vindinge Hrd., Svendborg Amt) samt Ovtrup Kirke (Ribe Amt). Når man i fremtiden skal kalke kirkebygninger, bør man ved afrensning være meget opmærksom på tidligere bemaling og udsmykning, da det sandsynligvis ikke har været så usædvanligt at have forskellige former for bemaling på kirkernes ydre.

Der kan læses mere om dette  – og meget andet – i det kommende hæfte af Danmarks Kirker, Odense Amt, der foruden kirken i Drigstrup også omhandler kirkerne i Munkebo, Kølstrup og Agedrup

Foto arkitekt Bendt Longmose Jakobsen

0 Kommentarer til “Kirketårn i Drigstrup med malede røde prikker ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar