Arkiv for kategorien'svendborg vor frue kirke'

Ny bog om Svendborg Vor Frue Kirke

I dag udkommer Danmarks Kirkers nye bog om Svendborg Vor Frue Kirke. I bogen kan du blandt andet læse at kirken oprindelig var toskibet følge hvordan ombygninger, tilføjelser og nedrivninger gennem tiden har skabt den kirkebygning, vi ser i dag studere de mange forskellige malerier, der på skift har prydet altertavlen fra 1604 møde en […]

En glemt adelsdame

I starten af februar udkommer bogen om Vor Frue Kirke i Svendborg. Her kan du bl.a. læse om den glemte adelsdame Ingeborg Rosenkrantz. Sammen med sin mand skænkede hun kirkens prædikestol. Prædikestolen i Vor Frue Kirke i Svendborg er skænket 1597-99 af det adelige ægtepar Detlev Sested og Ingeborg Rosenkrantz. Selve stolen – kurven – var oprindelig udsmykket […]

Video fra Svendborg Vor Frue Kirke

Vi har lavet en video fra Svendborg Vor Frue Kirke, hvor vi fortæller om vores arbejde med kirken og om Danmarks Kirker i det hele taget. Sidst vi besøgte Vor Frue Kirke i Svendborg lavede vi nogle videooptagelser, hvor vi med udgangspunkt i kirken fortæller lidt om, hvordan vores arbejde på Danmarks Kirker foregår. Du kan […]

Hvor kom inspirationen fra?

Svendborg udmærker sig ved at have to store senromanske købstadskirker, Skt. Nikolaj og Vor Frue, som er bygget næsten samtidigt. Det er i sig selv usædvanligt byens størrelse taget i betragtning, og der kan foreløbig ikke gives nogen forklaring på det. De to kirker har flere fælles arkitektoniske træk, f.eks. de meget dekorative friser i form […]

Et vindue i Vor Frue Kirke, Svendborg

Svendborg Vor Frue Kirke er en senromansk teglstenskirke fra første halvdel af 1200-tallet. Pga. en hårdhændet restaurering 1884 har den ikke bevaret oprindelige døre eller vinduer. Ved den omtalte restaurering blev der dog fundet spor af vinduer, som man mente, var oprindelige. Nogle af disse ses i dag som rekonstruerede spor i både nord- og sydfacaden. På opmålingerne […]

En toskibet kirke

Svendborg Vor Frue Kirke, som vi i øjeblikket skriver om, har i skib og korsskæring senmiddelalderlige hvælv. Over hvælvene kan man imidlertid se sporene af et ældre hvælv, som har været i skibet før de nuværende. Vederlaget findes mellem to af de nuværende hvælv, og de ældre kan derfor ikke have haft samme inddeling. I stedet for tre hvælvfag har […]

Våbenhus og ligkapel

Vor Frue Kirke i Svendborg fik i senmiddelalderen tilføjet et våbenhus på skibets sydside. Fra opførelsen og frem til 1863 var det herigennem, man kom ind i kirken. I 1863 lavede man imidlertid en ny hovedindgang fra tårnets vestside, og våbenhuset kunne anvendes til andre formål. Man havde længe savnet et gravkapel, som nu blev […]

Så går turen igen til Svendborg…

…men denne gang til Vor Frue, som er den næste kirke, vi tager fat på. Vor Frue er en senromansk kirke, men i 1884 blev den meget omfattende restaureret. Denne restaurering udviskede de fleste ældre spor, og man ved derfor meget lidt om bygningshistorien. Interesserede er velkomne til at besøge os i kirken fra mandag den […]

Højt til vejrs i Svendborg

Nogle gange findes de mest spændende oplysninger på de mest utilgængelige steder. Sådan er det med loftet over sakristiet på Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg. Sakristiet er tilføjet i senmiddelalderen på nordsiden af korforlængelsen fra senromansk tid. Korforlængelsens oprindelige nordfacade står derfor relativt velbevaret inde bag sakristiet. Der er bare lige det problem, at eneste adgang til loftet er […]

Hvordan går det med kirkerne i Svendborg?

Godt, kan vi heldigvis svare. Vi er færdige med beskrivelsen af Svendborg Skt. Nikolaj Kirke og har taget fat på arbejdet med Svendborg Vor Frue Kirke, som vi besøger til marts. Skt. Nikolaj Kirke Så er det sidste punktum sat for beskrivelsen af Svendborg Skt. Nikolaj Kirke. Marianne og jeg har afleveret manuskriptet til korrektur, […]