Tårnet i Fovsing Kirke

I Danmarks Kirkers seneste udgivelse, der omhandler kirkerne i Vejrum, Ølby og Fovsing mellem Struer og Holstebro, er ved sidstnævnte kirke beskrevet et o. 1550 opført tårn. Ved første øjekast syner det i 1700-tallet nedskårne tårn i tre stokværk ikke af meget, men ved nærmere eftersyn fremkommer flere interessante detaljer. Den første vedkommer byggeteknikken og til dels -materialet, der for den nederste dels vedkommende på vanlig vis udgøres af udflyttede granitkvadre fra skibets vestgavl. Herover er materialet røde teglsten i såkaldt renæssanceformat (25x11x7 cm), der i facaden er lagt i krydsskifte, mens bagmurene lidt uventet er opmuret i munkeforbandt. Stenformatet og opmuringsteknikken ligger til grund for ovennævnte datering.

Tårnet set fra nordvest.

Tårnet set fra nordvest.

Som om det ikke var nok, viser de indvendige undersøgelser, at tårnets to nedre stokværk begge var planlagt overhvælvet, et forhold, til hvilket der i landsbykirkerne umiddelbart ikke er nogen parallel. Ingen af hvælvene er bevaret, men i tårnrummet over det nuværende tøndehvælv fra 1922 er kappernes afhuggede vederlag endnu synlige, og i stokværket herover er de tre skifter høje ribbeudspring bevaret i hjørnerne.

Som nævnt er der i landsbykirkernes tårne umiddelbart ikke nogen parallel til situationen med hvælv over to stokværk, men mon ikke en nøjere gennemgang ville kunne afsløre lignende forhold andre steder. Ikke mindst i de mange kirker, der endnu mangler at blive undersøgt i Danmarks Kirkers regi.

Tårnrummets hvælvvederlag set mod vest.

Tårnrummets hvælvvederlag set mod vest.

4 Kommentarer til “Tårnet i Fovsing Kirke ”


 1. 1 Per Østergaard 4. november 2016 kl. 08:51

  I Holbæk kirke på Djursland findes der i tårnet to stokværk med korsformede tøndehvælv. Hvælvene synes oprindelige, formet af samme munkesten som resten af tårnet. Over det øverste ses spor et tidligere klokkedæk med fire store tilmurede glamhuller. Tøndehvælvene er intakte og noget af det mest særprægede. Glæd jer til I skal i gang med Randers amt.

 2. 2 Anders C. Christensen 4. november 2016 kl. 09:11

  Kære Per Østergaard,

  Tak for din kommentar. Tårnet i Holbæk Kirke (Rougsø herred) er fra middelalderen, mens grathvælvene over de to nedre stokværk er tilføjet i renæssancen (hvor brugen af munkesten stadig var udbredt). Dermed er situationen lidt anderledes fra Fovsing, hvor tårnet blev “født” med de to hvælv – eller i hvert fald planlagt med dem. Men vi glæder os alligevel til Randers Amt!

  Hilsen ACC

 1. 1 chăn ga gối đệm hàn quốc Trackback til 9. september 2020 kl. 18:19
 2. 2 may ao gio Trackback til 6. oktober 2020 kl. 17:28

Efterlad en kommentar