Tag-arkiv for 'assens-kirke'

Et helvedes maleri

Maleriet forestillende Kristus i Dødsriget er en af de mest mærkværdige genstande, jeg står overfor i Assens Kirke. Maleriet er genstridigt på så godt som alle måder: ikonografisk er det højst atypisk og dets emne forekommer f.eks. ikke i Danmarks Kirkers ikonografiske register for Aarhus Amt; desuden er maleriet formentlig af sydeuropæisk afstamning, hvilket er […]

Gravkapellet i Assens Kirke

Den 28. marts 1736 tillod Stiftsøvrigheden, at komtesse Anna Elisabeth von Trampe mod en betaling på 100rdl kunne indrette et gravkapel i den vestlige ende af kirkens søndre sideskib, ‘hvor der hidtil har været material- og kalkhus’. Der gik dog nogle år før kapellet stod færdig, hvilket årstallet MDCCXLI (1741) i det fine gitter fortæller, […]

For meget af det gode

Når man skriver kirkeværket tænker man ikke sjældent, at det ville have været dejligt, om en eller anden havde nedfældet alt det, der en gang var så indlysende: hvilke farver altertavlen havde, hvad der stod på den osv. Men nogle gange kan man også blive tildelt for mange beskrivelser… Bag Assens Kirkes altertavle hvad der […]

Nyt om Dankvart Dreyer (og Assens Kirke)

I Nationalmuseets korrespondancearkiv er jeg stødt på nogle notater, maleren Niels Ringe (1791-1854) har nedfældet i løbet af et besøg i Assens. jeg ved ikke hvornår besøget præcis fandt sted, men det må være kort før 1842, at dømme efter det, han fortæller.   Hans noter er særdeles interessante, ikke mindst fordi de bringer oplysninger […]

Lidt nyt om Assens og Middelfart

Som bekendt er Odenseredaktionen i disse dage splittet dels mellem færdiggørelsen af Middelfart Kirke, der i øjeblikket er ved at blive lay-outed, og arbejdet med at undersøge Assens Kirke og skrive om den. At vi på den måde holder Middelfart i frisk erindring, samtidig med at vi arbejder os ind på Assens er på mange […]

Det gamle orgel i Assens

Som nævnt her på bloggen har Odenseredaktionen netop været i Assens for at foretage en første undersøgelse af kirken. Den meget produktive uge kredsede for mit vedkommende omkring de mange gravsten, der er nedfældet i gulvet, indmuret i væggene, gemt på lofterne og i et enkelt tilfælde ligefrem brugt som fundament for søndre sideskibs ydermur. […]

Assens altermaleri

Da jeg for nylig så nærmere på de fotografier, jeg havde taget under mit seneste besøg i Assens Kirke, slog det mig, at Jes Bundsens fremstilling af Nadverens Indstiftelse i altertavlens storfeltsmaleri fra 1826 var komponeret på en måde, der mest af alt er typisk for manieristiske nadverfremstillinger fra 1500-tallets sidste årtier. For at sikre […]

Fra Middelfart til Assens

Hans Nielsen Bangs prædikestol i Assens Odenseredaktionen lægger i disse dage sidste hånd på arbejdet med Middelfart kirke. Kun sygdom har forhindret os i at besøge kirken en sidste gang, inden manuskriptet kort efter sommerferien går ind i den afgørende fase, så heftet kan udkomme inden længe. I mellemtiden er vi så småt ved at […]