Arkiv for kategorien'København'

Tårnet i Thorsgade

For mange mennesker er det en mangel, hvis en kirke ikke har et tårn, hvorfra klokkerne kan kalde til kirkelige handlinger. Men problemerne kan være mange, før det lykkes at rejse et, selvom det har hørt med til de oprindelige planer. Et eksempel fra Samuels Kirke i København vil vise det. Kirkens arkivalier er netop […]

Kirkelig genbrug af profane bygninger

Kirkeministeriet afgjorde i efteråret 2013, at seks københavnske kirker skulle lukkes og sælges for eventuelt at blive genbrugt til ikke-kirkelige formål. To andre kunne tages ud af almindelig gudstjenestelig brug og finde anden anvendelse i Folkekirkens regi. Blandt de to sidstnævnte var Fredens Kirke i Ryesgade på Østerbro. Mens debatten pågår om, hvad de lukkede kirker dog […]