Arkiv for kategorien'kirkebesøg'

Kirkeværket på arbejde 2 – fotografering

Noget af det, vi på kirkeværket er mest stolte over er de forrygende billeder, vi har mulighed for at udgive, navnlig de mange fotografier, som vores faste fotograf, Arnold Mikkelsen tager. Forud for udgivelsen af heftet ligger der således et omfattende arbejde, hvor redaktørerne efter at have udvalgt motiverne besøger kirkerne sammen med Arnold.   […]

Højt til vejrs i Svendborg

Nogle gange findes de mest spændende oplysninger på de mest utilgængelige steder. Sådan er det med loftet over sakristiet på Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg. Sakristiet er tilføjet i senmiddelalderen på nordsiden af korforlængelsen fra senromansk tid. Korforlængelsens oprindelige nordfacade står derfor relativt velbevaret inde bag sakristiet. Der er bare lige det problem, at eneste adgang til loftet er […]

Hvordan går det med kirkerne i Svendborg?

Godt, kan vi heldigvis svare. Vi er færdige med beskrivelsen af Svendborg Skt. Nikolaj Kirke og har taget fat på arbejdet med Svendborg Vor Frue Kirke, som vi besøger til marts. Skt. Nikolaj Kirke Så er det sidste punktum sat for beskrivelsen af Svendborg Skt. Nikolaj Kirke. Marianne og jeg har afleveret manuskriptet til korrektur, […]

Tagværkerne over Sorø Klosterkirke dateres

I forbindelse med Sorø Akademis 425 års jubilæum i 2011 har Stiftelsen Sorø Akademi indledt et samarbejde med Nationalmuseet med henblik på at få klosterkirkens middelalderlige tagværker dendrokronologisk dateret. Den store romanske basilika, der er landets bedst bevarede cistercienserklosterkirke, påbegyndtes formentlig i løbet af 1160’erne. Bygherren var biskop Absalon, der både ved kirkens størrelse, arkitektur […]

Brønshøj Kirke i snevejr

I Brønshøj har det sneet næsten hele dagen, og det sner stadig her til aften. I løbet af dagen tog jeg nogle billeder af min lokale kirke i snevejret.     Brønshøj Kirke er Københavns ældste, siden landsbyen Brønshøj i 1901 blev indlemmet i Københavns Kommune. Kirken er opført i slutningen af 1100-tallet med skib og kor af […]

Det gamle orgel i Assens

Som nævnt her på bloggen har Odenseredaktionen netop været i Assens for at foretage en første undersøgelse af kirken. Den meget produktive uge kredsede for mit vedkommende omkring de mange gravsten, der er nedfældet i gulvet, indmuret i væggene, gemt på lofterne og i et enkelt tilfælde ligefrem brugt som fundament for søndre sideskibs ydermur. […]

Nye bygningsundersøgelser i Assens Vor Frue

Danmarks Kirkers redaktion for Odense Amt er netop hjemvendt fra Assens, hvor Fyns næst længste middelalderkirke, Vor Frue, bl.a. har været underlagt en grundig bygningsundersøgelse. Først og fremmest er der udtaget prøver til en dendrokronologisk datering af kirken, og heldigvis var der rigeligt egetræ at tage af; det høje midterskib har bevaret sin oprindelige tagkonstruktion […]

Bogense Kirke på søndag

På søndag d. 14. februar er der festgudstjeneste i Bogense Kirke. Kirken bliver genindviet efter endt restaurering og samtidig indsættes sognets nye præst. Ved sammenkomsten efter gudstjenesten vil David Burmeister Kaaring og jeg være til stede og give en kort præsentation af Danmarks Kirkers helt nye bog om kirken. Bogen, som har titlen “Kirken i Bogense. Skt. Nikolaj […]

På vej til Svendborg

Her på Danmarks Kirker tager vi nu fat på at beskrive kirkerne i Svendborg. Den første i rækken er byens Skt. Nikolaj-kirke, som jeg og min kollega Marianne er begyndt at kigge på. Kirken blev gennemgribende restaureret af arkitekten H. B. Storck i 1892-94; heldigvis er arbejderne og de iagttagelser, der blev gjort under vejs, grundigt […]

Bag facaden

En interessant sidegevinst ting ved arbejdet med Kirkeværket er, at man får lejlighed til at se sider af kirken, man almindeligvis er afskåret fra. Det kan være alt lige fra et besøg i sakristiet til at skue ud over kirken fra orgelpulpituret. Eller at gå op på kirkeloftet, og se hvordan de velkendte hvælvinger er […]