Arkiv for kategorien'Messehagel'

En hippie-messehagel i Rudkøbing Kirke

Næsten alle kirker har en eller flere messehagler, der er anskaffet i nyere tid. Som regel omtales disse kun ganske kort og uden illustrationer i Danmarks Kirker, der jo først og fremmest beskriver inventargenstande af ældre dato. Men i Rudkøbing Kirke på Langeland findes der en meget usædvanlig messehagel, som fortjener nærmere omtale. Messehagelen er syet af kunstneren Vivi […]

ʻDe rette messeklæderʼ og 14 vestjyske kvinder

Hvad er ʻde rette messeklæderʼ? Og hvordan bør en messehagel tage sig ud? Det er spørgsmål, der under tiden har været delte meninger om. Som klædningstykke har hagelen en lang tradition. Den blev brugt i oldkirken, op gennem middelalderen og – i Danmark – i kirkerne efter Reformationen. I kirkeritualet fra 1685 står, at præsten […]