Nationalt klenodie under lup

Et af landets vigtigste kunstværker fra den tidlige middelalder, det såkaldte gyldne alter i Sahl Kirke blev 2017 bragt til Nationalmuseets laboratorier i Brede nord for København med henblik på en nærmere undersøgelse. Resultaterne af disse analyser, der gennemførtes med en rundhåndet støtte fra Carlsbergfondet, er nu publiceret i Danmarks Kirkers seneste bog om kirkerne i det tidligere Ringkøbing Amt (hæfte 27-28), samt i en artikel i Nationalmuseets Arbejdsmark 2018. 

Af de syv bevarede gyldne altre fra det nuværende Danmark er kun eksemplarerne i Sahl og Stadil endnu at finde i de kirker, hvortil de oprindelig blev lavet. De øvrige befinder sig i Nationalmuseet, hvor de kaster glans over den permanente middelalderudstilling. Sahl-alteret er fremstillet o. 1200-1225 og er et helstøbt og forunderligt velbevaret stykke kunsthåndværk, der selv i en international kontekst hæver sig op. Alteret består af et frontale, der var fastgjort til det romanske alters forside samt et bueretabel ved bordets bagkant. Konstruktionen er tilvirket af egetømmer, hvorpå er fastgjort lueforgyldte og reliefsmykkede kobberplader. Desuden er stykkerne prydet med i alt 87 bjergkrystaller, hvoraf dog kun 16 er oprindelige.

Undersøgelserne i Brede udbyggede den kendte viden omkring flere aspekter af alterets tilblivelse, herunder de anvendte materialer samt tilvirkningen af disse. Bl.a. kunne det ses, at egetræerne, hvorfra det anvendte tømmer er taget, voksede lokalt, hvilket bestyrker formodningen om at alteret er fremstillet i Jylland, muligvis i stiftsbyen Ribe. Alternativt har man etableret et lokalt værksted, der måtte facilitere og tilgodese de forskellige og specialiserede håndværk, herunder de metallurgiske arbejder. En overraskende erkendelse indtraf desuden, da man bag retabelbuens krystaller konstaterede tilstedeværelsen af huller, hvorigennem sollyset via østvinduet i apsis filtreredes og tilførte rummet et guddommeligt skær. 

Sahl-alteret er nu tilbage på sin plads i kirken, men i de ovenfor nævnte publikationer kan man læse om Brede-undersøgelserne samt om stort set alle andre aspekter af alterets udformning og historie, herunder bl.a. den teologiske baggrund for billedprogrammet og de mange latinske indskrifter.

Læs bogen her.

0 Kommentarer til “Nationalt klenodie under lup ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar