Arkiv for kategorien'Svendborg Skt. Nikolaj Kirke'

Hvor kom inspirationen fra?

Svendborg udmærker sig ved at have to store senromanske købstadskirker, Skt. Nikolaj og Vor Frue, som er bygget næsten samtidigt. Det er i sig selv usædvanligt byens størrelse taget i betragtning, og der kan foreløbig ikke gives nogen forklaring på det. De to kirker har flere fælles arkitektoniske træk, f.eks. de meget dekorative friser i form […]

Pirater

Hvad har Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg med pirater at gøre? Jo, kirken havde en pengebøsse, som blev brugt til at indsamle penge til at frikøbe ulykkelige søfolk, der var taget til fange af pirater i fjerne lande. Pengebøssen blev anskaffet i midten af 1700-tallet, og den er kasseret forlængst. I 1802 blev den forsynet med en […]

Ny bog om Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg

I dag, tirsdag d. 14. juni 2011, udgiver Nationalmuseet bogen “Kirkerne i Svendborg – Skt. Nikolaj Kirke”.    Bogen om Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg er en af Fyns interessante, middelalderlige købstadskirker. Nationalmuseets bog om kirken, der udkommer i dag, er baseret på en grundig gennemgang af bygningen, inventaret og et omfattende, […]

Højt til vejrs i Svendborg

Nogle gange findes de mest spændende oplysninger på de mest utilgængelige steder. Sådan er det med loftet over sakristiet på Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg. Sakristiet er tilføjet i senmiddelalderen på nordsiden af korforlængelsen fra senromansk tid. Korforlængelsens oprindelige nordfacade står derfor relativt velbevaret inde bag sakristiet. Der er bare lige det problem, at eneste adgang til loftet er […]

Hvordan går det med kirkerne i Svendborg?

Godt, kan vi heldigvis svare. Vi er færdige med beskrivelsen af Svendborg Skt. Nikolaj Kirke og har taget fat på arbejdet med Svendborg Vor Frue Kirke, som vi besøger til marts. Skt. Nikolaj Kirke Så er det sidste punktum sat for beskrivelsen af Svendborg Skt. Nikolaj Kirke. Marianne og jeg har afleveret manuskriptet til korrektur, […]

Hvad arkivet gemmer 3

En vigtig kilde til kirkernes bygningshistorie er gamle tegninger og opmålinger, hvoraf der findes mange i Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske Arkiv. Her er Skt. Nikolaj i Svendborg meget fint repræsenteret i form af indtil flere sæt opmålinger. Forud for en stor restaurering i 1892-94 udarbejdede arkitekt H. Wandall et sæt opmålinger med plan, snit og facader, som H. B. […]

Siegfried Wagners ølkande

Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg har en fin dåbskande i skønvirkestil. Modellen er tegnet i 1901 af billedhuggeren Siegfried Wagner, og egentlig er der tale om en ølkande. Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg har flere ældre dåbskander, som ikke længere er i brug. En af dem er en 32 cm høj, slank kande af tin med graveret blomstermotiv, udført […]

Hvad arkivet gemmer 2

I Antikvarisk-Topografisk Arkiv er fra Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg bevaret et omfattende materiale af beretninger og korrespondance fra en stor restaurering i årene 1892-94. Her førte arkitekt H. B. Storck kirken tilbage til sin oprindelige skikkelse. Først blev den dog undersøgt af den lokale arkitekt, H. Wandall, som rapporterede alt til Storck. I brevvekslingen kan […]

Kirker, vejr og klima

På lørdag den 13. november er det Arkivernes Dag, og temaet i år er Vejr og klima. Derfor har jeg fundet nogle eksempler på, hvordan vand og blæst har påvirket kirkerne. Har du en spændende vejr-historie fra din egen kirke, vil vi gerne høre den. Stormomsuste kirker Under en voldsom storm i 1631 blæste messeklokkespiret […]

Hvad arkivet gemmer

Antikvarisk-Topografisk Arkiv på Nationalmuseet er landets hovedarkiv, hvad angår originale oplysninger om bl.a. kirker og kirkeinventar. Arkivet er en sand guldgrube, idet det indeholder forskellige kilder i form af fotografier, beretninger, korrespondance og opmålinger. For arbejdet med en kirke som Skt. Nikolaj i Svendborg er arkivmaterialet af største betydning, da kirken i 1824 blev ombygget til […]