Tag-arkiv for 'kirkeinventar'

Ulriksholms kirker

Nicolaus von Brüggemann (1632-87), der i forvejen ejede Østergård i det nordøstfynske sogn Munkebo erhvervede 1679 herregården Ulriksholm foruden patronatsretten til Østergårds sognekirke (Munkebo) foruden Ulriksholms sognekirke Kølstrup og dennes annekskirke Agedrup. Ulriksholms ejere satte deres præg på kirkerne, først og fremmest Kølstrup Kirkes interiør, med Michael Tuischs altertavle fra 1713, vestpulpituret fra 1717, der […]

Man tager en kommode

Jeg har været med mine kolleger på “kirketur” og besøgt Bogense Kirke. Der har jeg hjulpet med at beskrive gravminder og inventar – blandt andet en pudsigt indrettet pengeblok, som i sit udseende kan minde temmelig meget om en kommode. De to skåle med bundsprækker på toppen afslører naturligvis, at der er tale om en […]