Arkiv for kategorien'Altertavler'

Lidt nyt om Anders Mortensen og Dalum Kirkes to prædikestole

Dalum Kirke syd for Odense var i 1646 i en meget dårlig forfatning, og derfor blev en omfattende restaurering iværksat. Pengene hertil fik man bl.a. ved at lensmanden i Dalum, Iver Vind, fik lov til at indrette et gravkapel i den nordre korsarm mod at betale 400 rdlr., som over det følgende år blev brugt […]

Anton Dorphs Kristus i Emmaus i Korup Kirke

I 1870 malede Anton Dorph et nyt altermaleri til Korup Kirke lidt udenfor Odense. Maleriet forestiller Kristus i Emmaus og er på mange måder typisk for såvel perioden som for kunstneren. Det er kendetegnet både ved dets traditionelle, naturalistiske stil og ved dets koncentrerede fremstilling af fortællingens essens: Jesus bryder brødet, og i samme nu […]

Det sene 1800-tals altermalerier i eftertiden

I forbindelse med præsentationen af Anton Dorphs maleri Kristus i Emmaus i Korup Kirke tænkte jeg, at jeg ville berøre det bemærkelsesværdige i, at såvel flere af Dorphs altermalerier som dem, hans samtidige malede frister en anonym tilværelse langt fra alterbordet. Ja, i flere tilfælde har der ligefrem været udtrykt ønsker om at måtte fjerne nogle […]

Lorenz Frølichs altermaleri i Ubberud Kirke

Arbejdet med udgivelsen af de første af landsbykirker i det tidligere Odense Amt skrider omtrent planmæssigt frem. Sammen med min kollega Martin W. Jürgensen, der er på gæstevisit fra Svendborgredaktionen, er vi i færd med at skrive om kirkerne i Pårup, Næsbyhoved-Broby, Korup, Næsby og Ubberud.   Ubberud er måske bedst kendt for sin senmiddelalderlige […]

C. A. Jensens alterbillede i Skt. Knuds Kirke, Svendborg

I Svendborgs katolske kirke bruges et maleri af guldaldermaleren C. A. Jensen som alterbillede. C. A. Jensen er først og fremmest som en af guldalderens bedste portrætmalere, og han gjorde sig især gældende med sine små, løst malede billeder, der bringer tankerne hen på Frans Hals. Men selvom Skt. Knuds alterbillede er en kopi efter […]

Carl Bloch og Farum Kirke

I Danmarks Kirker, Frederiksborg Amt bind IV s. 2491 kan man læse, at der 1876 “blev truffet aftale med A. Dorph om udførelse af et nyt altermaleri; det forestiller Jesu vandring på søen og er malet med olie på lærred, 118×83 cm.” Dorphs altermaleri sad i altertavlen indtil 1951, hvorefter det blev ophængt bag orglet. Det […]

Så tager vi fat på Sørup Kirke

Læsere af kirkebloggen vil vide, at vi for nogen tid siden ledte ihærdigt efter kildemateriale til Sørup Kirke; desværre uden det store held.  Nu, efter mit arbejde med hjemmeside og Assens Kirke er mestendels overstået, er min undersøgelse af Sørup Kirke gået i gang. I den seneste tid har jeg læst op på det materiale vi […]

Nyt om Dankvart Dreyer (og Assens Kirke)

I Nationalmuseets korrespondancearkiv er jeg stødt på nogle notater, maleren Niels Ringe (1791-1854) har nedfældet i løbet af et besøg i Assens. jeg ved ikke hvornår besøget præcis fandt sted, men det må være kort før 1842, at dømme efter det, han fortæller.   Hans noter er særdeles interessante, ikke mindst fordi de bringer oplysninger […]

Halvnøgen mand med skæg og kors: Johannes eller Jesus?

“De bliver aldrig færdige”. Sådan har mange nok tænkt i løbet af de snart 60 år, Kirkeværket er udkommet. Og det er jo netop forskningens grundvilkår, man bliver aldrig helt færdig. Selv i disse dage, hvor Odenseredaktionen er travlt optaget af at gøre manuskriptet klar til layout, dukker der nye overvejelser op, og gamle tanker […]

Assens altermaleri

Da jeg for nylig så nærmere på de fotografier, jeg havde taget under mit seneste besøg i Assens Kirke, slog det mig, at Jes Bundsens fremstilling af Nadverens Indstiftelse i altertavlens storfeltsmaleri fra 1826 var komponeret på en måde, der mest af alt er typisk for manieristiske nadverfremstillinger fra 1500-tallets sidste årtier. For at sikre […]