Forfatterarkiv for LJB

Ulriksholms kirker

Nicolaus von Brüggemann (1632-87), der i forvejen ejede Østergård i det nordøstfynske sogn Munkebo erhvervede 1679 herregården Ulriksholm foruden patronatsretten til Østergårds sognekirke (Munkebo) foruden Ulriksholms sognekirke Kølstrup og dennes annekskirke Agedrup. Ulriksholms ejere satte deres præg på kirkerne, først og fremmest Kølstrup Kirkes interiør, med Michael Tuischs altertavle fra 1713, vestpulpituret fra 1717, der […]

Kirkelig genbrug af profane bygninger

Kirkeministeriet afgjorde i efteråret 2013, at seks københavnske kirker skulle lukkes og sælges for eventuelt at blive genbrugt til ikke-kirkelige formål. To andre kunne tages ud af almindelig gudstjenestelig brug og finde anden anvendelse i Folkekirkens regi. Blandt de to sidstnævnte var Fredens Kirke i Ryesgade på Østerbro. Mens debatten pågår om, hvad de lukkede kirker dog […]