Forfatterarkiv for Rikke Ilsted Kristiansen

Marstal Kirkes huspoet

I slutningen af 1700-tallet havde Marstal Kirke nærmest sin egen huspoet. Det var den lokale skolelærer Hans Andresen, der ved i hvert fald tre lejligheder forfattede vers for at fejre nyt inventar i kirken. Første gang var i 1776, da kirken fik en ny klokke. Den blev støbt af klokkestøber Johann David Kriesche i Eckernførde, […]

Min erhvervspraktikplads hos ‘Danmarks Kirker’

af Agnete L. Virenfeldt Jeg syntes, at jeg var klædt godt på hjemmefra, da jeg i uge 9 var i erhvervspraktik på redaktionen ‘Danmarks Kirker’. Det viste sig dog, at min viden var absolut ingenting i modsætning til de ’kloge hoveder’ på redaktionen. Den viden, der florerer blandt de vidende historikere og kildelæsere, er naturligvis […]

Syv kirkeskibe i Marstal

I Marstal Kirke på Ærø hænger der ikke mindre end syv kirkeskibe under loftet. Dermed har kirken en af landets største samlinger af kirkeskibe, kun overgået af kirkerne på Fanø: I Nordby Kirke findes der ni kirkeskibe, og i Sønderho Kirke hænger der hele 15 skibe. Kirkeskibene i Marstal er ophængt i løbet af en godt 200-årig […]

En hippie-messehagel i Rudkøbing Kirke

Næsten alle kirker har en eller flere messehagler, der er anskaffet i nyere tid. Som regel omtales disse kun ganske kort og uden illustrationer i Danmarks Kirker, der jo først og fremmest beskriver inventargenstande af ældre dato. Men i Rudkøbing Kirke på Langeland findes der en meget usædvanlig messehagel, som fortjener nærmere omtale. Messehagelen er syet af kunstneren Vivi […]

Hvem lavede døbefonten i Hjulby Kirke?

Man plejer at sige, at døbefonten i Hjulby Kirke er udført af billedhuggeren Otto Evens. Nu viser Danmarks Kirkers arkivundersøgelser, at fonten er lavet af billedhugger Niels Hermann Bondrop efter tegning af arkitekt Vilhelm Tvede. Døbefonten i Hjulby Kirke er fra 1876. Den er udført af hvid marmor i nygotisk stil. Den blev egentlig fremstillet til […]

Klokkeren fra Vor Frue

Klokkeren var tidligere en af de helt centrale skikkelser i dagliglivet ved kirken. Hans opgaver svarede nærmest til dem, som i dag varetages af kirketjeneren. I kirkeregnskaberne fra 16-1700-tallet støder vi ustandseligt på oplysninger om opgaver og hverv, der skulle varetages af klokkeren, og om den løn, han fik udbetalt. Således også i Nyborg Vor Frue Kirke. […]

Sveriges Kirker på nettet

Danmarks Kirkers svenske søsterværk, Sveriges Kyrkor, bliver nu digitaliseret. Foreløbig er beskrivelserne af Tingstäde Kirke samt Skt. Klara Kirke og Skt. Nikolai Kirke (Storkyrkan) i Stockholm lagt på nettet. Bøgerne udkom i 1920’erne. Det er rigsantikvarämbetet i Sverige, der står bag digitaliseringen, og de lover, at flere beskrivelser bliver tilgængelige i 2014. Så det er bare […]

Udstillingen om Danmarks Kirker forlænges

Udstillingen om Danmarks Kirker i Nationalmuseets forhal er blevet forlænget, så den kan ses frem til 31. oktober. Udstillingen fortæller om Danmarks Kirkers 80-årige historie og markerer samtidig, at alle de kirkebeskrivelser, der er udgivet siden 1933, er blevet digitaliseret og kan læses på internettet via Danmarks Kirkers hjemmeside. Der er opstillet en computer, så […]

Sidste hånd på udstillingen om Danmarks Kirker

Som det vil være læsere af denne blog bekendt, er det i år 80 år siden, at de første hæfter af Danmarsk Kirker udkom. Samtidig er vi  nu nået til vejs ende med vores digitaliseringsprojekt. Det betyder, at alle de beskrivelser af kirker, kirkesale, kapeller og kirkegårde, der er udgivet, kan læses online via Danmarks […]

Almisse i Nyborg Vor Frue Kirke

Skt. Gertruds Kapel I senmiddelalderen blev der opført et Skt. Gertruds Kapel ved sydsiden af Nyborg Vor Frue Kirke. Kapellet var tilknyttet byens Skt. Gertrudsgilde, og må have rummet et alter viet til Skt. Gertrud. Frederik II’s fundats 1572 Efter reformationen overgik altergodset til andre. Ved Frederik II’s fundats af 15. juni 1572 fik Vor […]