Forfatterarkiv for KEL

Kirketårn i Drigstrup med malede røde prikker

Malede røde prikker på kirketårnet i Drigstrup Kirke, Bjerge Herred, Odense Amt I forbindelse med udvendig kalkning af kirken i 2008 afrensedes løse kalklag. Herunder dukkede flere forskellige ældre farvelag op på tårnets nord- og vestside. Det er som regel her, man finder ældre lag, da især sydsiden har været særligt udsat for vejr og […]

En usædvanlig, senmiddelalderlig klokkestol til tre klokker i Kølstrup Kirke, Odense Amt

En usædvanlig og ret velbevaret klokkestol til oprindelig tre klokker er opstillet i tagrummet i Kølstrup Kirkes tårn. Klokkestolen var oprindelig tre fag lang, men det nordligste fag er nu bortskåret sammen med tagværkets bindbjælke. Konstruktion består af to stole med fod- og toprem samt oprindelig fire, nu tre, stolper. Midt på bjælkerne er spor […]

Stor tegningssamling doneret til Nationalmuseet

Ebbe Lehn Petersens store samling af arkitekturtegninger vedrørende kirker og præstegårde doneret til Nationalmuseet   Opmålingsstegninger udgør en væsentlig del af det materiale, der ligger til grund for Danmarks Kirkes bygningsbeskrivelser. De danner endvidere grundlag for de grundplaner, der udarbejdes til alle kirker. Da de fleste af vore kirker har gennemgået restaureringer, vil der ofte […]

Fem fængselskirker i Statsfængslet i Nyborg

Danmarks Kirkers redaktion i købstæderne omfatter udover byernes sognekirker også de fleste andre kirker i byen. I Nyborg således også bl.a. kirkerne i Nyborg Statsfængsel. Hvad de færreste nok ved, så er den nuværende Steensgårds Kirke den femte i rækken af kirker i Nyborg Statsfængsel. Ved opførelsen af fængslet i 1913 var der en nord- […]

Nye fund i Nyborg

I forbindelse med Danmarks Kirker arbejder i Nyborg og den nært forestående udgivelse om Nyborg Vor Frue Kirke er der dukket en hel del op, der ikke tidligere er behandlet. Ved den seneste store restaurering af kirken 1971 blev en lang række gravsten og andre stenfragmenter bragt til opbevaring i kælderen på Nyborg Slot. Dem er […]