Forfatterarkiv for ACR

Nationalt klenodie under lup

Et af landets vigtigste kunstværker fra den tidlige middelalder, det såkaldte gyldne alter i Sahl Kirke blev 2017 bragt til Nationalmuseets laboratorier i Brede nord for København med henblik på en nærmere undersøgelse. Resultaterne af disse analyser, der gennemførtes med en rundhåndet støtte fra Carlsbergfondet, er nu publiceret i Danmarks Kirkers seneste bog om kirkerne […]

Tårnet i Fovsing Kirke

I Danmarks Kirkers seneste udgivelse, der omhandler kirkerne i Vejrum, Ølby og Fovsing mellem Struer og Holstebro, er ved sidstnævnte kirke beskrevet et o. 1550 opført tårn. Ved første øjekast syner det i 1700-tallet nedskårne tårn i tre stokværk ikke af meget, men ved nærmere eftersyn fremkommer flere interessante detaljer. Den første vedkommer byggeteknikken og […]

En indskrift på et spær i Naur Kirke

Siden 2007 har redaktionen af Danmarks Kirker foretaget systematiske, dendrokronologiske undersøgelser af kirkernes gamle egetagværker.  De ofte meget præcise dateringer har i flere tilfælde givet mulighed for at nuancere kirkernes bygningshistorie i hidtil ukendt grad; til eksempel kan nævnes Borbjerg Kirke. Forud for prøveudtagningerne foretages en nøje undersøgelse af tagværkerne med henblik på at fastslå, om […]

Lübeck 1500

I Lübecks Museumsquartier Skt. Annen er for tiden en særudstilling med titlen “Lübeck 1500“. Baggrunden er to jubilæer: 500-året for indvielsen af Augustinernonneklosteret Skt. Annen 1515, og 100-året for indvielsen af museet i samme bygninger 1915. Udstillingen sætter fokus på årtierne op til reformationen, nærmere betegnet o. 1470-1540. Her var Lübeck et håndværksmæssigt kraftcenter, der fremstillede store mængder kunsthåndværk […]

Lidt om den nedrevne købstadskirke i Holstebro

Med nedrivningen 1906 af den senmiddelalderlige Holstebro Kirke forsvandt ikke kun en af de bedst bevarede købstadskirker i landet, men også et monument, der via kalkmalede indskrifter gav oplysninger om byggår (1440 med udvidelser fra o. 1470) og sågar bygmester, svenskeren Olaus Petri. Før nedrivningen blev der udarbejdet opmålinger af  kirken, men også adskillige fotooptagelser viser, at tabet af det usædvanligt velbevarede […]

Danmarks Kirker i Jerusalem II

Ved efterårets besøg i Jerusalem (se tidligere blogindlæg) besøgte Danmarks Kirkers redaktion også de palæstinensiske områder på Vestbredden. Første stop var Herodes den Stores mægtige palads og fæstningsværk Herodion, hvor Herodes efter sin død blev stedt til hvile i et særligt indrettet mausoleum. Herodes (ca. 73 – 4 f.Kr.) , der på Roms nåde regerede som jødernes konge, er […]

Danmarks Kirker i Jerusalem

Redaktionen af Danmarks Kirker er netop hjemvendt fra en studietur til Jerusalem. Her fik vi lejlighed til at opleve denne fantastiske by med de mange hellige steder og seværdigheder, og ikke mindst den helt specielle religiøse stemning, der underbygges af de mange pilgrimme fra alle verdens lande. En af hovedattraktionerne er naturligvis Gravkirken, kristendommens helligste […]

Kirkeværket på arbejde

Danmarks Kirker har netop fejret 80-års jubilæum, hvilket blev markeret med en mindre udstilling i Nationalmuseets forhal. Her kunne man bl.a. se nogle af de effekter, som de skiftende redaktører gennem tiden har brugt til kirkeundersøgelserne, f.eks. kamera og opmålingsudstyr. Udstyret bliver brugt til det store, forberedende arbejde, der går forud for udgivelserne af hvert eneste […]

Ny bog om kirkerne i Svendborg

Nationalmuseet har netop udgivet et nyt hefte i beskrivelsen af kirkerne i det gamle Svendborg Amt. Bogen omhandler middelalderkirkerne Skt. Jørgens og Sørup samt de nyere Fredens, Betania og Skt. Knuds kirker. Derudover den tidligere metodistkirke Skt. Johannes samt den i 1828 nedrevne Gråbrødre Klosterkirke. Hermed er alle kirkerne i Svendborg by publiceret, og blikket vendes […]