Forfatterarkiv for henriette

Afslutning i Mårup

De sidste dage gik med at tegne anlæg og profiler og tage en masse fotos af bygningens nederste dele, som var blottede. Desuden skulle de sidste undersøgelser foretages. Således blev apsis”rundingen” undersøgt nærmere og det viste sig, at apsis har været kantet (sandsynligvis en halv sekskant). Det er en form, som peger på en datering til […]

Vi elsker gravemaskiner !

Onsdag og torsdag kom Andreas med en minigraver og det satte fart i udgravningen. Hele tårnet er nu fritlagt lige som soklen på kirkebygningens nord- og østsider. Desuden er der gravet på den vestligste del af bygningens sydside (vest for våbenhuset).

Tirsdag d. 28. april

Den arkæologiske udgravning vest for Mårup Kirke foregår få meter fra skrænten. Set mod nord. Vi er startet vest for kirken med tårnets nordøst hjørne. Her har vi allerede fjernet omkring 7 kubikmeter jord med skovl og trillebør. Det meste er heldigvis blødt sand, men der er også lag med mange brokker af tegl og […]

Arkæologisk udgravning i Mårup Kirke starter nu !

I uge 18 og 19 (fra 27. april til 7. maj) graver Nationalmuseets arkæologer i 2 uger i Mårup kirke. Der skal graves vest og øst for den stående bygning d.v.s. i det for længst nedrevne vesttårn og i en formodet apsis øst for koret. Den nedlagte kirke er med hele området nord for Råbjerg Knude […]