Afslutning i Mårup

De sidste dage gik med at tegne anlæg og profiler og tage en masse fotos af bygningens nederste dele, som var blottede. Desuden skulle de sidste undersøgelser foretages. Således blev apsis”rundingen” undersøgt nærmere og det viste sig, at apsis har været kantet (sandsynligvis en halv sekskant). Det er en form, som peger på en datering til senmiddelalder, hvilket er nyt og ganske interessant.

Øst for kirken, under klokkestablen af træ, undersøgtes på udgravningens sidste dag apsiden. Den viste sig at være kantet i stedet for rundet, som det først var antaget.

Øst for kirken, under klokkestablen af træ, undersøgtes på udgravningens sidste dag apsiden. Den viste sig at være kantet i stedet for rundet, som det først var antaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konklusionen på de 2 ugers udgravning er, at selv om vi nåede rigtigt meget og der kom mange nye oplysninger og nogle overraskelser, så er der stadig ting at finde ud af om Mårup Kirke. I den nærmeste fremtid skal materialet fra udgravningen analyseres og sammelignes med de skriftlige kilder. Det er planen at publicere resultaterne i en artikel på Nationalmuseets hjemmeside, E-Klubben.

0 Kommentarer til “Afslutning i Mårup ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar