Forfatterarkiv for Thomas Bertelsen

Tagværkerne over Sorø Klosterkirke dateres

I forbindelse med Sorø Akademis 425 års jubilæum i 2011 har Stiftelsen Sorø Akademi indledt et samarbejde med Nationalmuseet med henblik på at få klosterkirkens middelalderlige tagværker dendrokronologisk dateret. Den store romanske basilika, der er landets bedst bevarede cistercienserklosterkirke, påbegyndtes formentlig i løbet af 1160’erne. Bygherren var biskop Absalon, der både ved kirkens størrelse, arkitektur […]

Nye bygningsundersøgelser i Assens Vor Frue

Danmarks Kirkers redaktion for Odense Amt er netop hjemvendt fra Assens, hvor Fyns næst længste middelalderkirke, Vor Frue, bl.a. har været underlagt en grundig bygningsundersøgelse. Først og fremmest er der udtaget prøver til en dendrokronologisk datering af kirken, og heldigvis var der rigeligt egetræ at tage af; det høje midterskib har bevaret sin oprindelige tagkonstruktion […]

Unik trappe i Middelfart Skt. Nikolajs tårn

                                    Ved Kirkeværkets undersøgelse af Middelfart Skt. Nikolaj er der udtaget boreprøver fra kirkens egetømmer, og der har været nok at tage af; – koret, skibet, korsarmen og sakristiet har næsten komplette middelalderlige tagværker. Kun tårnets oprindelige tagværk, […]