Nye bygningsundersøgelser i Assens Vor Frue

Som den eneste danske kirke har Assens Vor Frue et ottekantet tårn fra middelalderen.

Som den eneste danske kirke har Assens Vor Frue et ottekantet tårn fra middelalderen.

Danmarks Kirkers redaktion for Odense Amt er netop hjemvendt fra Assens, hvor Fyns næst længste middelalderkirke, Vor Frue, bl.a. har været underlagt en grundig bygningsundersøgelse. Først og fremmest er der udtaget prøver til en dendrokronologisk datering af kirken, og heldigvis var der rigeligt egetræ at tage af; det høje midterskib har bevaret sin oprindelige tagkonstruktion i næsten uændret stand, mens både sideskibenes og tårnspirets nyere tagværker indeholder ældre tømmer, som kan stamme fra middelalderen. Omkring 80 prøver blev udtaget, og forhåbentlig vil de, når resultaterne foreligger, kunne præcisere, hvornår den store købstadskirke er opført. Da Odensebispen Jakob Madsen besøgte kirke i 1588, anførte han i sin visitatsbog, at bygningen stod færdig i 1488. Hvorfra han havde denne oplysning er uvist, og efter de nye undersøgelser er der da også grund til at tro, at han kan have taget fejl. Således har det fornemme sengotiske langhus et nært arkitektonisk slægtskab med Middelfart Skt. Nikolajs skib, som redaktionen netop har undersøgt og fået dendrokronologisk dateret til o. 1525. Hvorvidt dateringen af den store købstadskirke i Assens skal rykkes nogle årtier frem opklares forhåbentlig i løbet af de kommende måneder.

0 Kommentarer til “Nye bygningsundersøgelser i Assens Vor Frue ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar