Fem fængselskirker i Statsfængslet i Nyborg

Danmarks Kirkers redaktion i købstæderne omfatter udover byernes sognekirker også de fleste andre kirker i byen. I Nyborg således også bl.a. kirkerne i Nyborg Statsfængsel.
Hvad de færreste nok ved, så er den nuværende Steensgårds Kirke den femte i rækken af kirker i Nyborg Statsfængsel.
Ved opførelsen af fængslet i 1913 var der en nord- og en sydfløj, oprindeligt planlagt til hhv. kvindelige og mandlige fanger, og der var en kirke i hver fløj. Da der ikke som planlagt kom kvindelige fanger, blev begge fløje anvendt til mandlige fanger, og begge kirkerum blev taget i brug.

Kirken i sydfløjen. Foto i Nyborg Statsfængsel

Kirken i sydfløjen. Foto i Nyborg Statsfængsel

Samtlige fanger var forpligtet til at deltage i gudstjenesten hver søndag, med mindre de kunne dokumentere, at de tilhørte andre trossamfund. 1924 bestemtes, at fangerne kunne fritages for gudstjenesten efter forudgående anmodning herom. Først i 30’erne blev fangernes deltagelse i gudstjenesten frivillig.
Kirkerummene strakte sig over to etager og var amfiteatralsk indrettet med fangerne siddende i lukkede ‘båse’, så de ikke kunne have kontakt med hinanden under de kirkelige handlinger.
Kirken i nordfløjen (kirke 1) blev ret hurtigt taget ud af brug igen, og i 1918 blev rummet inddraget til celler.
Kirken i sydfløjen (kirke 2) var i brug indtil 1923, hvor en ny kirke blev bygget. Rummet blev delt i to etager, hvoraf den øvre i en årrække herefter anvendtes som foredragssal.
1923 blev kirke 3 opført som en selvstændig, stor bygning vest for sydfløjen og vinkelret på denne.

Den tredje fængelskirke inden ombygningen. Foto i Nyborg Statsfængsel

Den tredje fængelskirke inden ombygningen. Foto i Nyborg Statsfængsel

Også denne kirke var fra begyndelsen amfiteatralsk indrettet med fangerne siddende i lukkede ‘båse’, indtil den formentlig i 30’erne blev ombygget, og de lukkede bænkerader blev udskiftet med almindelige bænke. Der var her plads til 180 personer. Med årene, ikke mindst da der ikke længere var gudstjenestepligt, var kirken alt for stor, og den blev nedlagt 1972.
I stedet blev der 1972 indrettet et kirkerum (kirke 4) til ca. 50 personer i et nedlagt skrædderdepot tæt på den østlige ringmur. Placering viste sig imidlertid sikkerhedsmæssigt at være meget uhensigtsmæssig, så man ønskede en anden placering.
2004 blev den nuværende kirke (kirke 5) indviet. Den er placeret i den midterfløj, der 1918-20 blev opført imellem de tidligere nord- og sydfløje.
Herudover var der en overgang, muligvis fra Anden Verdenskrig, tillige i kirke 3 indrettet et katolsk kapel, som antages nedlagt sammen med denne i 1972.
Et muslimsk bederum blev i 2004 med midler fra Saudiarabien indrettet i en af bygningerne på fængelsområdet.

0 Kommentarer til “Fem fængselskirker i Statsfængslet i Nyborg ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar