Hvad arkivet gemmer 3

En vigtig kilde til kirkernes bygningshistorie er gamle tegninger og opmålinger, hvoraf der findes mange i Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske Arkiv. Her er Skt. Nikolaj i Svendborg meget fint repræsenteret i form af indtil flere sæt opmålinger. Forud for en stor restaurering i 1892-94 udarbejdede arkitekt H. Wandall et sæt opmålinger med plan, snit og facader, som H. B. Storck skulle bruge som forarbejde til sit restaureringsforslag. Både Wandalls opmålinger og Storcks forslag findes på Nationalmuseet og er en uvurderlig kilde til kirkens udseende før og efter restaureringen. På Wandalls opmålinger er indtegnet alle de bygningsarkæologiske spor, han fandt, og som Storck skulle bruge til at føre kirken tilbage til sit ‘oprindelige’ udseende. Der er tale om meget flotte opmålingstegninger, som næsten er kunstværker i sig selv.

H. Wandalls længdesnit fra 1886.

H. Wandalls længdesnit fra 1886.

 

Storcks forslag til restaurering 1887. Det, der er tegnet med rødt, er de områder, hvor Storck regnede med at skulle udskifte murværk.

H. B. Storcks forslag til restaurering 1887. Det, der er tegnet med rødt, er de områder, hvor Storck regnede med at skulle lave ændringer.

0 Kommentarer til “Hvad arkivet gemmer 3 ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar