Hvem ringer klokkerne for?

Hendrick van Campens klokke, 1516

Hendrick van Campens klokke, 1516

Bogense Kirke har siden 1516 været udstyret med to klokker, en lille udekoreret klokke fra 1200/50 og den nederlandske klokkestøber Hendrick van Campens store klokke med inskriptioner og relieffer af Kristus og Maria. Klokkerne blev brugt flittigt, ikke mindst ved begravelser, og det er nok derfor, at det er i regnskabet over begravelser for 1760, man pludselig læser, at den lille klokke er så brøstfældig, at der ikke længere kan ringes med den. I stedet må man tage den store klokke i brug, indtil den lille bliver repareret hen imod slutningen af året.

 

 

 

 

Kirkeværgen, Søren Borring, var dog ikke helt tilfreds, selvom begge klokker atter var funktionsdygtige, for i inventarlisten for 1769 tilføjer han, at man godt kunne bruge en tredje klokke, da kirken ligger langt fra byen og i øvrigt selv kan bekoste den. Borrings argumentation var åbenbart ikke overbevisende, og da han nogle år senere gentager sit ønske, slår han i stedet på, at der er behov for endnu en klokke, da andre købstadskirker har tre eller måske ligefrem fire klokker, og at Bogenses to i øvrigt ikke harmonerer.  Svaret fra kirkeinspektionen var køligt afvisende: en tredje klokke vil hverken være til nytte eller pryd for kirken. Og derved blev det.

I kirkeværgens argumentation ligger måske nok en form for mindreværdskompleks, at selvom Bogense var Fyns mindste købstad, skulle dens kirke ikke stå tilbage for de større købstæders kirker. Men i et mere positivt lys kan man også opfatte indvendingen om klokkernes disharmoni som et ønske om en mere værdig ringning, både til gudstjeneste og til begravelse, samt om at lade kirken indtage sin rette rolle i byens liv. Trods Bogenses beskedne størrelse kan der nemlig ikke være tvivl om, at man oplevede kirkeklokkerne som svære at høre over hele staden, og for at løse dette problem betalte kirken fra 1823 indtil 1900-tallet for at lade også rådhusklokkerne kalde til gudstjeneste og siden også for at ringe solen op og ned.

Kirken fik aldrig sin tredje klokke, tværtimod. Nu om dage ringes kun med den store klokke, der blev automatiseret i 2008. Den lille klokke hænger stadig i tårnet, men den er revnet og kan derfor kun bruges lejlighedsvist og med manuel ringning.

0 Kommentarer til “Hvem ringer klokkerne for? ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar