Forfatterarkiv for David Burmeister Kaaring

Simulakret på kirkeloftet

Læsere af Danmarks Kirker vil vide, at tagværker er et af de områder, der har modtaget øget opmærksomhed i nyere tid. Særligt har det været en stor styrkelse af bogværket, at der nu rutinemæssigt gennemføres dendrokronologiske undersøgelser af originalt tømmer i tagkonstruktionerne. Men der er også andre højt specialiserede kompetencer, der kommer i spil, når vi behandler tagkonstruktionerne. De […]

Danmarks mest produktive kirkekunstner

Altermaleriet oplevede en opblomstring i 1800-tallets anden halvdel, der kan måle sig med både senmiddelalderens og med den efterreformatoriske fornyelse af kirkens udstyr i tiden efter 1575. Af tidens kirkekunstnere er Carl Bloch utvivlsomt bedst kendt. Selv malede han kun otte altertavler, men de blev spredt til kirker igennem de omkring 100 malede kopier, der kendes. […]

Nyt om to malerier i Vejles Skt. Nikolaj Kirke

I Danmarks Kirkers bog om Skt. Nikolaj Kirke, Vejle, blev dens to malede portrætter af Martin Luther og Philip Melanchton dateret til 1585 og karakteriseret som ‘gående tilbage til malerier udført af Lucas Cranach den ældre’ (DK Vejle 150-51).  I løbet af de senere år er der tilkommet vigtig ny viden af betydning for begge […]

Et symposium om religiøs kunst i Utah

I sidste uge var jeg inviteret til et symposium på Brigham Young University Museum of Art i den lille by Provo udenfor Salt Lake City. Museet (og universitetet) ejes og drives af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, dvs. mormonerne, og har en særlig interesse for religiøs kunst. I øjeblikket viser museet udstillingen Sacret […]

Kirkeværket på arbejde 2 – fotografering

Noget af det, vi på kirkeværket er mest stolte over er de forrygende billeder, vi har mulighed for at udgive, navnlig de mange fotografier, som vores faste fotograf, Arnold Mikkelsen tager. Forud for udgivelsen af heftet ligger der således et omfattende arbejde, hvor redaktørerne efter at have udvalgt motiverne besøger kirkerne sammen med Arnold.   […]

Lidt nyt om Anders Mortensen og Dalum Kirkes to prædikestole

Dalum Kirke syd for Odense var i 1646 i en meget dårlig forfatning, og derfor blev en omfattende restaurering iværksat. Pengene hertil fik man bl.a. ved at lensmanden i Dalum, Iver Vind, fik lov til at indrette et gravkapel i den nordre korsarm mod at betale 400 rdlr., som over det følgende år blev brugt […]

Anton Dorphs Kristus i Emmaus i Korup Kirke

I 1870 malede Anton Dorph et nyt altermaleri til Korup Kirke lidt udenfor Odense. Maleriet forestiller Kristus i Emmaus og er på mange måder typisk for såvel perioden som for kunstneren. Det er kendetegnet både ved dets traditionelle, naturalistiske stil og ved dets koncentrerede fremstilling af fortællingens essens: Jesus bryder brødet, og i samme nu […]

Det sene 1800-tals altermalerier i eftertiden

I forbindelse med præsentationen af Anton Dorphs maleri Kristus i Emmaus i Korup Kirke tænkte jeg, at jeg ville berøre det bemærkelsesværdige i, at såvel flere af Dorphs altermalerier som dem, hans samtidige malede frister en anonym tilværelse langt fra alterbordet. Ja, i flere tilfælde har der ligefrem været udtrykt ønsker om at måtte fjerne nogle […]

Lorenz Frølichs altermaleri i Ubberud Kirke

Arbejdet med udgivelsen af de første af landsbykirker i det tidligere Odense Amt skrider omtrent planmæssigt frem. Sammen med min kollega Martin W. Jürgensen, der er på gæstevisit fra Svendborgredaktionen, er vi i færd med at skrive om kirkerne i Pårup, Næsbyhoved-Broby, Korup, Næsby og Ubberud.   Ubberud er måske bedst kendt for sin senmiddelalderlige […]

Beskrivelserne af Holbæk Amts kirker er nu på nettet

Som afslutning på vores indledende projekt om digitalisering af bogværket Danmarks Kirker har vi i dag lagt beskrivelserne af kirker i Holbæk Amt på vores hjemmeside. Der er tale om i alt ca. 4000 sider, hvilket bringer den samlede total op på 18.000 sider eller knap halvdelen af bogværket. Med denne gruppe har vi nu […]