Forfatterarkiv for David Burmeister Kaaring

Lidt nyt om Anders Mortensen og Dalum Kirkes to prædikestole

Dalum Kirke syd for Odense var i 1646 i en meget dårlig forfatning, og derfor blev en omfattende restaurering iværksat. Pengene hertil fik man bl.a. ved at lensmanden i Dalum, Iver Vind, fik lov til at indrette et gravkapel i den nordre korsarm mod at betale 400 rdlr., som over det følgende år blev brugt […]

Anton Dorphs Kristus i Emmaus i Korup Kirke

I 1870 malede Anton Dorph et nyt altermaleri til Korup Kirke lidt udenfor Odense. Maleriet forestiller Kristus i Emmaus og er på mange måder typisk for såvel perioden som for kunstneren. Det er kendetegnet både ved dets traditionelle, naturalistiske stil og ved dets koncentrerede fremstilling af fortællingens essens: Jesus bryder brødet, og i samme nu […]

Det sene 1800-tals altermalerier i eftertiden

I forbindelse med præsentationen af Anton Dorphs maleri Kristus i Emmaus i Korup Kirke tænkte jeg, at jeg ville berøre det bemærkelsesværdige i, at såvel flere af Dorphs altermalerier som dem, hans samtidige malede frister en anonym tilværelse langt fra alterbordet. Ja, i flere tilfælde har der ligefrem været udtrykt ønsker om at måtte fjerne nogle […]

Lorenz Frølichs altermaleri i Ubberud Kirke

Arbejdet med udgivelsen af de første af landsbykirker i det tidligere Odense Amt skrider omtrent planmæssigt frem. Sammen med min kollega Martin W. Jürgensen, der er på gæstevisit fra Svendborgredaktionen, er vi i færd med at skrive om kirkerne i Pårup, Næsbyhoved-Broby, Korup, Næsby og Ubberud.   Ubberud er måske bedst kendt for sin senmiddelalderlige […]

Beskrivelserne af Holbæk Amts kirker er nu på nettet

Som afslutning på vores indledende projekt om digitalisering af bogværket Danmarks Kirker har vi i dag lagt beskrivelserne af kirker i Holbæk Amt på vores hjemmeside. Der er tale om i alt ca. 4000 sider, hvilket bringer den samlede total op på 18.000 sider eller knap halvdelen af bogværket. Med denne gruppe har vi nu […]

C. A. Jensens alterbillede i Skt. Knuds Kirke, Svendborg

I Svendborgs katolske kirke bruges et maleri af guldaldermaleren C. A. Jensen som alterbillede. C. A. Jensen er først og fremmest som en af guldalderens bedste portrætmalere, og han gjorde sig især gældende med sine små, løst malede billeder, der bringer tankerne hen på Frans Hals. Men selvom Skt. Knuds alterbillede er en kopi efter […]

Nyt indhold på hjemmesiden

Ved vores seneste redaktionsmøde kom samtalen ind på det interessante ved at kunne sammenligne de forskellige kirkers grundplaner på en mere overskuelig måde, end når de er spredt ud over bogværkets mange sider. Derfor er vi nu gået i gang med at opbygge undersider på hjemmesiden, hvor man herred for herred kan danne sig et […]

Erikke Lehn?

I Sørup Kirkes tårnrum er opsat en mindetavle fra 1915, der markerer, at rummet før det blev omdannet til våbenhus fungerede som gravkapel. Kapellet blev etableret af baron Povl Abraham Lehn i tiden lige omkring 1800, og det var ifølge synsprotokollen fra 1861 indrettet med ‘gipsloft’ og stengulv. Den anden tidlige kilde vi har til […]

Carl Bloch og Farum Kirke

I Danmarks Kirker, Frederiksborg Amt bind IV s. 2491 kan man læse, at der 1876 “blev truffet aftale med A. Dorph om udførelse af et nyt altermaleri; det forestiller Jesu vandring på søen og er malet med olie på lærred, 118×83 cm.” Dorphs altermaleri sad i altertavlen indtil 1951, hvorefter det blev ophængt bag orglet. Det […]

Så tager vi fat på Sørup Kirke

Læsere af kirkebloggen vil vide, at vi for nogen tid siden ledte ihærdigt efter kildemateriale til Sørup Kirke; desværre uden det store held.  Nu, efter mit arbejde med hjemmeside og Assens Kirke er mestendels overstået, er min undersøgelse af Sørup Kirke gået i gang. I den seneste tid har jeg læst op på det materiale vi […]