Lidt nyt om Assens og Middelfart

Som bekendt er Odenseredaktionen i disse dage splittet dels mellem færdiggørelsen af Middelfart Kirke, der i øjeblikket er ved at blive lay-outed, og arbejdet med at undersøge Assens Kirke og skrive om den.

At vi på den måde holder Middelfart i frisk erindring, samtidig med at vi arbejder os ind på Assens er på mange måder fordelagtigt.Som det vil fremgå, når begge kirker er færdigbehandlede er bygningerne trods de mange forskelle at opfatte som en art søsterkirker, og som allerede nævnt finder man også tydelige bindeled, når det kommer til inventaret. Således er det gentagelsen af en figur forestillende apostlen Andreas på prædikestolsopgangen i Middelfart Kirke, der udgør det mest konkrete bevis på, at Hans Nielsen Bang også må være mesteren for prædikestolen i Assens Kirke.

Hans Nielsen Bangs prædikestol i Assens Kirke

Hans Nielsen Bangs prædikestol i Assens Kirke

Efter at have arbejdet med Assens-stolen nogen tid står dens relation til andre fynske prædikestole mere klart frem. Stolen er karakteriseret ved dels det rige figurskærerarbejde med kerubhoveder, vrængemasker, rektangulære storfeltsrelieffer i højt profil og ikke mindst de ret slanke og rektangulære hjørnefremspring, der i dette tilfælde er prydet af udskårne apostelfigurer, men i andre tilfælde af snoede og vinrankeomvundne søjler. Sådanne finder man nemlig også blandt de beslægtede prædikestole, der blev skabt i Middelfart i årene efter 1650.

De tydeligste paralleller til prædikestolen er udført af Hans Nielsen Bang til to landsbykirker i Middelfarts omegn, Nørre Aaby (1649) og Indslev (o. 1650), og også prædikestolen i Odenses Skt. Hans Kirke (o. 1670-99), er af denne type. I Danmarks Kirker tilskrives stolen “Middelfartskolen”, hvilket virker rigtigt.  Personligt mener jeg dog godt, at vi kan se bort fra Hans Nielsen Bang selv – dertil er billedskæreriet for forskelligt. Men måske er det et værkstedsarbejde eller en billedskærer, der var uddannet dér; f.eks. Jørgen Rasmussen, hvis hånd kendes fra bl.a. Taulov Kirke.

Prædikestolen i Skt. Hans Kirke, Odense (e.1670)

Prædikestolen i Skt. Hans Kirke, Odense (e.1670), af "Middelfartskolen"

Selvom typen var populær i Vends Herred, så er der ikke tale om en egentlig vestfynsk type. For godt nok ombyggede Odensemesteren Anders Mortensen endnu en stol fra Vends Hrd, Asperupstolen, efter dette skema, men han leverede også en lignende prædikestol til Nyborg Kirke (1653). Og 14 år tidligere havde han udført en af de tidligste eksempler på typen til Odenses Vor Frue Kirke (1639).

Det er imidlertid heller ikke i Odense, man skal søge typens udgangspunkt, men på Langeland. Nærmere bestemt i Stoense og Bøstrup Kirker, der begge har prædikestole fra o. 1635 udført af den vigtige slesvigske billedskærer Hans Gudewerth d.y., der fik stor indflydelse i især Østdanmark igennem hans egne arbejder og via lærlingen Lorenz Jørgensens virke. Og netop i Gudewerths prædikestole finder vi de fleste af de træk, der siden kom til at kendetegne den fynske bruskbarokke prædikestol.

0 Kommentarer til “Lidt nyt om Assens og Middelfart ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar