Lorenz Frølichs altermaleri i Ubberud Kirke

Arbejdet med udgivelsen af de første af landsbykirker i det tidligere Odense Amt skrider omtrent planmæssigt frem. Sammen med min kollega Martin W. Jürgensen, der er på gæstevisit fra Svendborgredaktionen, er vi i færd med at skrive om kirkerne i Pårup, Næsbyhoved-Broby, Korup, Næsby og Ubberud.

Ubberuds Johannes Døber-altertavle fra 1520'erne

 

Ubberud er måske bedst kendt for sin senmiddelalderlige Johannes Døber-altertavle, der tidligere har været tilskrevet Claus Bergs værksted. Den er dog ikke kirkens eneste altertavle, for i 1890 blev det besluttet at flytte Johannes Døber-altertavlen, som trængte til en gennemgribende istandsættelse, ned til væggen bag døbefonten, således at en mere ‘opbyggelig’ altertavle, der i højere grad ville tale til menigheden i stedet kunne placeres på alteret. Og derfor leveredes samme år en ny altertavle til kirken med maleri af Lorenz Frølich indsat i en spinkel nygotisk ramme.

Lorenz Frølich, Den rige (unge) mand, 1890

 

Maleriets emne er fortællingen om den rige unge mand (Matt. 19, 16-26 o.a.), der opsøger Jesus for at spørge hvad han kan gøre for lettere at komme i Himmelen. Maleriets drama udspiller sig i modsætningen mellem den udadvendte, thorvaldsenske Jesus i midten og den  indadvendte rigmand, der fortvivlet grubler over Jesus svar: hvis han vil være fuldkommen, da skal han sælge alt, hvad han ejer, give pengene til de fattige og derefter følge Jesus.

Dilemmaet mellem hensynet til det dettesidige og det hinsidige er yderligere illustreret ved at den unge mand er fremstillet på baggrund af metropolen, Jerusalem, mens Jesu disciple, der allerede har valgt at følge Jesus, danner en bevægelse ud i et goldt klippelandskab, og som for at understrege denne pointe er disciplen nærmest rigmanden udstyret med en vandrestav og iagttager den rige unge mand mens han knæler for at binde sine sandaler.

Altermaleriet er ikke signeret, men der er ingen tvivl om tilskrivningen, for der er selvfølgelig bevaret en betydelig korrespondance i forbindelse med anskaffelsen af den nye altertavle, hvor også Frølichs navn optræder (bl.a. i LAFyn, Statens bygningsinspektorat i Odense, Bilag vedr. Kirker i Fyn, nr. 50). Maleriet fik blot lov til at pryde alteret i 71 år. I 1961 blev den nyrestaurerede Johannes Døber-altertavle atter placeret på alteret, mens Frølichs maleri blev taget ud af rammekonstruktionen og ophængt i skibet, hvor det stadig kan ses.

Lorenz Frølich er især kendt for sine bogillustrationer og for sin interesse for den nordiske mytologi. Derimod har hans forskelligartede arbejder for de danske kirker, der inkluderer både altermalerier, døbefonte og dåbsfade ikke været genstand for samme opmærksomhed; Weilbachs Kunstnerleksikon ignorerer helt denne side af hans virke, og eksempelvis Ubberudmaleriet er ikke inkluderet i Lotte Thranes 2-bindsværk Tusmørkemesteren fra 2008. Til gengæld er maleriet nævnt i det kulturhistoriske opslagsværk Trap Danmark, og hvis man benytter sig af dét værks personregister, kan man hurtigt danne sig et overblik over Frølichs arbejder til de danske kirker.

 

 

0 Kommentarer til “Lorenz Frølichs altermaleri i Ubberud Kirke ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar