Ny bog om kirkerne i Svendborg

Nationalmuseet har netop udgivet et nyt hefte i beskrivelsen af kirkerne i det gamle Svendborg Amt. Bogen omhandler middelalderkirkerne Skt. Jørgens og Sørup samt de nyere Fredens, Betania og Skt. Knuds kirker. Derudover den tidligere metodistkirke Skt. Johannes samt den i 1828 nedrevne Gråbrødre Klosterkirke. Hermed er alle kirkerne i Svendborg by publiceret, og blikket vendes nu mod hhv. Fåborg og Nyborg.

Svendborg_05-06

På omslaget er gengivet Thorins perspektivskitse af Klosterkirkens indre set mod øst.

Gråbrødre Klosterkirke

Beskrivelsen af franciskanernes kirke fylder knap halvdelen af heftets 204 sider, idet store dele af kirken og klosteret siden 1970’erne er fremdraget ved en række større, arkæologiske undersøgelser, ligesom kirkens langstrakte og spændende nedrivningshistorie i starten af 1800-tallet nu er velbelyst. Kirken påbegyndtes omkring 1250, og fik fra starten klosterbygninger i form af en øst- og vestfløj tilknyttet korets nordside; anlægget blev herefter løbende udbygget. Ved midten af 1300-årene blev kirken kraftigt ombygget og udvidet. Resultatet af denne modernisering kendes ganske godt, idet kirken umiddelbart før nedrivningen blev målt og tegnet af den unge, talentfulde arkitekt C. F. Thorin, der dog allerede året efter afgik ved døden som blot 28-årig. Tegningsmaterialet, der er den vigtigste kilde til kirkens udseende, viser en højgotisk bygning, hvis udformning er fuldt på højde med tidens mest moderne formsprog, der udvikledes omkring Østersøkysten i 1300-årenes første halvdel. Således er den rigt profilerede vestportal enestående i dansk sammenhæng, ligesom de fornemt udformede kridtstenskapitæler, af hvilke de fleste er bevaret og udstillet på Nationalmuseet, er af høj kvalitet.

Lydpotter

Fra Klosterkirken er også bevaret to såkaldte lydpotter, der indmuret i korets vægge havde til formål at styrke rumklangen. Effekten har dog nok i realiteten været lille. De indføjer sig i rækken af kendte Svendborg-lydpotter, der ud over de to fra Klosterkirken tæller 16 i Vor Frue Kirke og fire i Skt. Nikolaj Kirke.

Heftet er rigt illustreret og koster kr. 210,-

De to lydpotter opbevares i Nationalmuseets magasiner.

De to lydpotter fra Klosterkirken opbevares i Nationalmuseets magasiner.

 

0 Kommentarer til “Ny bog om kirkerne i Svendborg ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar