Nye fund i Nyborg

I forbindelse med Danmarks Kirker arbejder i Nyborg og den nært forestående udgivelse om Nyborg Vor Frue Kirke er der dukket en hel del op, der ikke tidligere er behandlet.
Ved den seneste store restaurering af kirken 1971 blev en lang række gravsten og andre stenfragmenter bragt til opbevaring i kælderen på Nyborg Slot. Dem er der er tilsyneladende ingen, der har set på siden, før Danmarks Kirkers redaktion i gennemgangen af gravminder også skulle se på disse.
Blandt de mange rigtigt spændende fragmenter af gravminder dukkede en ganske anderledes sten op, nemlig en del af en bygningstavle af sandsten, der må stamme fra en udvidelse af kirkegården i 1748.

Foto Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet

Foto Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet

Bevaret er den nederste del af en bruskværkskartouche 115 × 54 cm. Indskriften (i oval kartouche) med fordybede versaler lyder:

»Denne med meere
af kirkegaardsmuuren
er af nye opsat og ald
den øvrige fuldkommen
repareret«

Kirkegården omkring Vor Frue Kirke har oprindelig været usædvanlig lille af en bykirkegård at være, men i 1744 skænkede borgmester Anders Larsen en grund, der lå øst-sydøst for kirken i området ned imod den middelalderlige voldgrav, til udvidelse af kirkegården sammen med 20 rdlr. til bekostning af indhegning.
I regnskaberne 1748 fortælles om kirkegårdsmuren, ‘hvoraf en del fra grunden af ny er opsat og den øvrige del mest nedbrudt og igen opsat i fuldkommen stand’. Samme år blev der betalt for en bygningstavle, der blev indsat i den nye kirkemur ud til kanalen til Nyenstad, både for at lade indskriften udhugge og for at lade den male og forgylde samt for selve stenen. Det må være en del af denne sten, der nu er dukket op på Nyborg Slot.
En granitsten, 65×40 cm, der nu er indmuret i kirkegårdsmuren øst for præstegården som nr. 2 fra vest, indeholder i fordybede versaler »W(?)L« samt årstallet 1748 og må stamme fra samme udvidelse af kirkegården.

Foto Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet

Foto Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet

Kirkeregnskaberne fortæller endvidere, at det nye stykke kirkegård øst for kirken indviedes 15. september 1751 ved Peter Flints begravelse.
Kirkegårdens udstrækning synes herefter at have ligget fast.

0 Kommentarer til “Nye fund i Nyborg ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar