Nyt om to malerier i Vejles Skt. Nikolaj Kirke

I Danmarks Kirkers bog om Skt. Nikolaj Kirke, Vejle, blev dens to malede portrætter af Martin Luther og Philip Melanchton dateret til 1585 og karakteriseret som ‘gående tilbage til malerier udført af Lucas Cranach den ældre’ (DK Vejle 150-51).  I løbet af de senere år er der tilkommet vigtig ny viden af betydning for begge disse oplysninger, dateringen og tilskrivningen. Den er genereret af Statens Museum for Kunsts forskere, senest da museets teknisk-kunsthistoriske forskningscenter, CATS, gennemførte en dendrokronologisk analyse af malerierne.

Luther

Analysen viste, at de to malerier er stykket sammen af hver tre egeplanker. Af disse stammer de fire ydre stykker med stor sandsynlighed fra det samme egetræ, mens midtstykkerne er hugget af to andre træer. Men alle matcher de eksisterende dateringskurver for det sydlige Baltikum, hvorfra træet altså må stamme.

De yngste bevarede årringe på plankerne kunne er dateret til 1539-45, og under antagelse af, at det stort set kun er splintveddet, som er skåret fra, konkluderer analysen, at træerne må være fældet ca. 1555-70. I forvejen var det svært at forestille sig, at maleriet skulle være meget ældre, eftersom Melanchtons dødsår, 1560, er malet på portrættet. Det kan selvfølgelig være tilføjet senere, men portrætterne er samtidig næsten nøjagtige kopier af malerier fra 1559 i Frankfurt a.M, og altså ikke malerier af Lucas Cranach d.æ, der var død seks år forinden. Under alle omstændigheder konstaterer den dendrokronologiske rapport, at malerierne sandsynligvis er udført som et pendanter (af det samme træ), samt at det forekommer sandsynligt, at de blev til kort efter Melanchtons død, hvor der utvivlsomt har været en øget interesse for hans portræt.

Dateringen og troværdigheden overfor Cranachs urtype understøtter en decideret tilskrivning af billederne til Lucas Cranach d.Ys værksted, som forskere fra Statens Museum for Kunst for nylig har foreslået. Dog kunne det være spændende at få yderligere perspektiveret, at portrætterne er malet på netop baltisk eg. For Cranach d.Y.og værkstedet benyttede sig som oftest af bøg og lind (se evt. de malerier på identificeret træ i Cranach Digital Archive fra 1551-59), mens egetræ forekommer ret sjældent.

Alt i alt peger de nye kunsthistoriske og teknisk-kunsthistoriske undersøgelser af malerierne altså i retning af, at portrætterne sandsynligvis blev malet i Lucas Cranach d.y.s værksted omkring tyve år før, de blev skænket til kirken.

 

0 Kommentarer til “Nyt om to malerier i Vejles Skt. Nikolaj Kirke ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar