Våbenhus og ligkapel

Vor Frue Kirke i Svendborg fik i senmiddelalderen tilføjet et våbenhus på skibets sydside. Fra opførelsen og frem til 1863 var det herigennem, man kom ind i kirken.

Vor Frue Kirkes våbenhus med oprindelig blændingsgavl.

I 1863 lavede man imidlertid en ny hovedindgang fra tårnets vestside, og våbenhuset kunne anvendes til andre formål. Man havde længe savnet et gravkapel, som nu blev indrettet i det gamle våbenhus, der fremover kaldtes ligkapellet. I et sådant rum var der brug for udluftning, hvorfor man i overetagen af kapellet fik opført en udluftningskanal. Den blev bygget af træ og gik helt op under tagryggen, hvor der sikkert har været en form for udledning af luften. Denne udluftningskanal er bevaret i fuld højde og kan ses fra loftet over våbenhuset.

Nederste halvdel af udluftningskanalen set fra skibets loft.

Våbenhuset havde oprindelig fladt træloft. Ved restaureringen i 1884 indsatte man et stjernehvælv, hvor der måtte tages hensyn til, at udluftningskanalen stadig var i brug. Derfor lavede man i toppen af hvælvet en rund lem, som førte op til udluftningskanalen. Våbenhuset har i dag fået en helt tredje funktion som dåbsventeværelse.

0 Kommentarer til “Våbenhus og ligkapel ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar