Gravkapellet i Assens Kirke

Trampernes kapel i Assens Kirke

Trampernes kapel i Assens Kirke

Den 28. marts 1736 tillod Stiftsøvrigheden, at komtesse Anna Elisabeth von Trampe mod en betaling på 100rdl kunne indrette et gravkapel i den vestlige ende af kirkens søndre sideskib, ‘hvor der hidtil har været material- og kalkhus’. Der gik dog nogle år før kapellet stod færdig, hvilket årstallet MDCCXLI (1741) i det fine gitter fortæller, men komtessen planlagde også sin begravelse i særdeles  god tid (se nedenfor). Desuden var der nogle problemer med indretningen. Kirken skulle sikkert først finde et andet sted til redskaber og kalk, og så måtte man ikke mindst flytte to store gravsten, der “lå for” kapellet.

Selvom kapellet er det eneste af sin art i Assens Kirke, er det ikke altid blevet påskønnet.  Allerede 1828 ønskede man således at flytte de tre kister ud på kirkegården, hvilket imidlertid barnebarnet Carl Rømer modsatte sig, hvorefter han betalte for at istandsætte kisterne. Men også i nyere tid har der været ideer om at sløjfe kapellet og bruge det trange rum til noget andet.

De tre begravede i kapellet er omhyggeligt beskrevet i kirkebøgerne (der er tilgængelige via sa.dk), som det ses af nedenstående:

“Den 30: Maÿ [1748] blef General Major Hans Wilhelm Rømmer begraven, og indsat udj hans egen aaben Begravelse udj Kirchen og (…) ej blef Ringet for Liget, blef dog Kirchen fornøjet med sin Rettighed, og gaf til Kirchen et par Altar Lys.”

“I det velsignede Jesu Nafn 1754 d 2: Januarÿ blef Frue Generalinde Susanna Elisabeth Grefinde af Trampe,  afgangen General Leütnant Anthon Günter de Ellebrecht, hans sl: Frue hensat udj General Major Rømmers Aaben Begravelse, om Aftenen, her udj Assens Kirche. et par Lys.”

“D 14 Aprill [1757]: blef sl: ge(ne)ral Hans Wilhelm von Rømmer hans sl. Frue Anna Elisabeth, grefinne von Trampe hensat hen udj Kirchen i deris aaben Begravelse, blef Ringet med alle klocherne, og gaf til Kirch(en) et Par Alter Lys.”

Assens Kirkebog 1734-1777

Assens Kirkebog 1734-1777

Desværre forklarer dette ikke hvordan de tre personer står i forhold til hinanden, men angiveligt skal der være tale om to søstre og den enes mand. Selvom kirkebogen taler om “General Major Rømmers Aaben Begravelse”, er det altså mere rimeligt at opfatte Anna Elisabeth von Trampe som den virkelige hovedperson.

0 Kommentarer til “Gravkapellet i Assens Kirke ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar