For meget af det gode

Når man skriver kirkeværket tænker man ikke sjældent, at det ville have været dejligt, om en eller anden havde nedfældet alt det, der en gang var så indlysende: hvilke farver altertavlen havde, hvad der stod på den osv. Men nogle gange kan man også blive tildelt for mange beskrivelser…

Bag Assens Kirkes altertavle hvad der en gang var en meget smuk ligsten over Anne von Ahlefeldt, der nu – i lighed med så mange andre – er en temmelig nedslidt skygge af sig selv. I Assens skyldes det både sliddet i kirken, men også at alle ligstenene i 1842 blev taget op og lagt som fortorv om kirken! Der lå de i præcis fyrre år, og hvad det betød for stenene får man et indtryk af, ved at sammenligne det, Søren Abildgaard kunne få ud af Ahlefeldtstenen i 1700-tallets anden halvdel med det, man kan se nu.

Anna van Ahlefeldts gravsten o. 1550

Det kan knap læses hvad der egentlig står på stenen, så vi er nødt til at støtte os til de overleverede kilder. Og i dette tilfælde strømmer de til overflod. Til gengæld er de langt fra enige med hinanden om, hvad der stod på stenen, og særligt ikke om hvad den afdøde hedder. Ja, i flere tilfælde er samme person knap enig med sig selv, se blot:

Pontoppidan, MarmDan (1739-41): “de Erbar Frau Anna van Anevelde”

Søren Abildgaards tegning: “de erbar frav Ane van/ Veide”

Søren Abildgaards noter: “de erbar frav van Ane/ Velde”

Marckmann (1842): “de erbare Frouw Anna van Ahlevelde/”

C.A. Jensen, Gravsten (1953) nr. 272: “frow Anna van Anevelde”

C.A. Jensens noter: “de erbar fro. .nn. v.n .ne/ Velde”

anonym 1700-tals afskrift i KB (NKS736 kvart): “frov Anna van Anevelde”

Spørgsmålet er nu: hvad stod der mon i virkeligheden på stenen? Havde vi kun en kilde var svaret klart: “ifgl. den-og-den lød inskriptionen…”, men hvem kan vi fæste lid til hér? Måske den ældste afskrift, hvor stenen må formodes mindst slidt, i kombination med C.A. Jensens nøgterne noter (forstået i lyset af hans fortolkning i Gravsten)?

I så fald kan der have stået “de erbar frov Anna van Ane/ velde”. Men sandsynligvis er v’et i “frov” et halvt afbrækket w, for sådan staves det i inskriptionens sidste linje, og C.A. Jensens aftegning i sine noter antyder det samme. Endvidere kunne noget tyde på, at der har været brugt en forkortelsestreg over n’et i kvindens fornavn, siden nogen gengiver et n og andre to.

Disse overvejelser vil jeg tage med mig, når jeg undersøger gravstenen igen.

0 Kommentarer til “For meget af det gode ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar