Hvad arkivet gemmer 2

I Antikvarisk-Topografisk Arkiv er fra Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg bevaret et omfattende materiale af beretninger og korrespondance fra en stor restaurering i årene 1892-94. Her førte arkitekt H. B. Storck kirken tilbage til sin oprindelige skikkelse. Først blev den dog undersøgt af den lokale arkitekt, H. Wandall, som rapporterede alt til Storck. I brevvekslingen kan man følge, hvilke bygningsarkæologiske undersøgelser Wandall foretog, og hvilke resultater de gav. Storck skulle for at genskabe den senromanske kirke bruge Wandalls undersøgelser og opmålinger som grundlag for sit eget forslag. Da restaureringen gik i gang, fik endnu en arkitekt, J. Magdahl Nielsen, den daglige ledelse på stedet. Han skrev restaureringsdagbog, hvor han noterede, hvilke nye spor man fandt i murværket under restaureringen, og hvad der blev foretaget. Man kan ved at sammenligne de tre arkitekters materiale se, at der undervejs blev ændret på nogle af planerne, fordi man fandt nye spor, som ændrede den opfattelse af bygningshistorien, man indtil da havde haft.

Magdahl Nielsens dagbog

Magdahl Nielsens dagbog

 

Storcks forslag til restaurering

Storcks forslag til restaurering

0 Kommentarer til “Hvad arkivet gemmer 2 ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar