Nyt om Dankvart Dreyer (og Assens Kirke)

I Nationalmuseets korrespondancearkiv er jeg stødt på nogle notater, maleren Niels Ringe (1791-1854) har nedfældet i løbet af et besøg i Assens. jeg ved ikke hvornår besøget præcis fandt sted, men det må være kort før 1842, at dømme efter det, han fortæller.

 

Hans noter er særdeles interessante, ikke mindst fordi de bringer oplysninger om Dreyers maleri i Assens Kirke, der så vidt jeg ved er upublicerede. Af den grund følger her hele det pågældende afsnit i transskription:

I Assens har jeg seet tem(m)elig betydelige og sieldne Samlinger af Aaldsager af steen og metaller hos en Reebslager Sebæk og en ung maler Drejr, denne sidste har et Maleri som han har udført til en Altertavle, forestillende Jesus kom(m)e ind af Lukkede Døre til sine Dissiple og aaben barer sig for disse, dette Maleri ønsker han at sælge til en Kierke, han maler godt. Blandt Drejrs Oldsager er et kristusbillede støbt af Bly eller Tin, men kun af ringe udførelse. Det skal være fundet ved Helligkilde ved Assens, samt flere ting funden i en Gravhøy på Assens Grund i en høy som er blevet udgravet kaldet Stejlebjærg. Blandt det heri fundne var nogle Sjældne Ravsirater. Dette var i Drejrs Samling.”

 

Niels Ringe giver altså interessante oplysninger både om Dreyers lille samling af oldsager og om et maleri, som er det, der interesserer os hér. Det befinder sig nemlig nu i Assens Kirke og forestiller Kristus der viser sig for apostlene og de tre Mariaer. Selvom den er godt skjult i et skyggeparti nedenfor Kristus, er maleriet signeret “D. Dreyer”.

Ved at gennemgå kirkeregnskaberne har vi kunnet bekræfte den lokale overlevering, at maleriet blev skænket af kunstneren selv, samt tilføje, at maleriet indgik i kirkens inventar 1842. Med Niels Ringes notat i hænderne kan maleriets ældste historie nu suppleres yderligere, idet Dreyer altså åbenbart gjorde sig forhåbninger om at kunne sælge maleriet som altertavle, før han altså i sidste ende valgte at forære det til sin hjembys kirke.

0 Kommentarer til “Nyt om Dankvart Dreyer (og Assens Kirke) ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar